CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom podejścia do analizy FMEA wyrobu wg zunifikowanego podejścia rekomendowanego przez organizacje AIAG i VDA QMC. Uczestnicy nabędą umiejętności poprawnej identyfikacji funkcji produktu w powiązaniu z potencjalnymi błędami, ich skutkami oraz przyczynami. Będą też w stanie wziąć odpowiedzialność za przeprowadzenie skutecznej analizy FMEA wyrobu w swojej organizacji.

Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

 • Przedstawienie nowego podejścia do analizy D-FMEA
 • Cele oraz integracja nowego podejścia w organizacji i łańcuchu dostaw
 • Podejście projektowe przy realizacji analizy D-FMEA (5T)
 • Zespół D-FMEA: role i podział odpowiedzialności w zespole
 • „7 kroków” w przeprowadzeniu D-FMEA
 • Podejście do analizy ryzyka, m.in.:
  • Tabele S O D
  • Action Priority (AP)
 • Rola moderatora
 • Ćwiczenia i warsztaty
DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób, które są bezpośrednio odpowiedzialne za realizację lub moderowanie analiz ryzyka w organizacji. Kolejną grupę stanowią uczestnicy zespołów opracowujących analizy D-FMEA w ramach projektu rozwoju nowego wyrobu, tj. inżynierowie i specjaliści, liderzy, kierownicy projektów jak i menedżerowie, będący właścicielami procesów rozwoju nowego wyrobu.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Uczestnicy nabędą umiejętności poprawnej identyfikacji funkcji produktu w powiązaniu z potencjalnymi błędami, ich skutkami oraz przyczynami i będą w stanie wziąć odpowiedzialność za przeprowadzenie skutecznej analizy FMEA wyrobu w swojej organizacji. Szkolenie kładzie również duży nacisk na projektowe podejście do analizy D-FMEA, rolę lidera projektu, moderatora oraz odpowiedzialności członków zespołu D-FMEA. Dzięki umiejętności planowania projektu realizacji D-FMEA kierownictwo i interesariusze zyskują transparentność na wszystkich etapach jego realizacji.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard, premium. Czas trwania i zakres wariantu minimum i wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.