CSR Specyficzne wymagania klienta OEM branży motoryzacyjnej

CEL I ZAKRES SZKOLENIA
Szkolenia mają na celu zaprezentowanie wymagań poszczególnych klientów OEM
zdefiniowanych w ramach standardów tych klientów. Celem tych szkoleń jest
przygotowanie uczestników do spełnienia wymagań w oparciu o specyficzne wymagania
branży motoryzacyjnej. Szkolenie obejmuje również wdrażanie nowych projektów,
zarządzanie produkcją seryjną, komunikację z klientem i interpretację rozszerzenia
wymagań IATF 16949:2016.

Zakres szkolenia obejmuje między innymi :

  • Wymagania VAG
  • Wymagania D AG
  • Wymagania BMW
  • Wymagania Renault Group
  • Wymagania Stellantis
  • Wymagania JLR
  • Wymagania Ford
  • Wymagania Volvo

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?
Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników, którzy już współpracują bądź
zaczynających współpracę z klientami OEM oraz osób, które będą bezpośrednio
odpowiedzialne za spełnianie wymagań klientów OEM. Na przykład inżynierów ds. jakości,
inżynierów ds. systemu, osób zarządzających produkcją, inżynierów ds. jakości
dostawców, osób zajmujących się nowymi uruchomieniami.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?
Szkolenie daje szansę poznać i zrozumieć uczestnikom wymagania klientów OEM, które
obowiązują w całym łańcuchu dostaw. Nabyte podczas szkolenia informacje dają szansę
uczestnikom na zwiększenie skuteczności i biegłości w spełnianiu wymagań klientów
OEM.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA
2 dni (wariant standardowy (wariant standardowy patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE
Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas
trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.