CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Szkolenia mają na celu zaprezentowanie wymagań poszczególnych klientów OEM zdefiniowanych w ramach standardów tych klientów. Celem tych szkoleń jest przygotowanie uczestników do spełnienia wymagań w oparciu o specyficzne wymagania branży motoryzacyjnej. Szkolenie obejmuje również wdrażanie nowych projektów, zarządzanie produkcją seryjną, komunikację z klientem i interpretację rozszerzenia wymagań IATF 16949:2016.

Zakres szkolenia obejmuje między innymi:

  • Wymagania VAG
  • Wymagania D AG
  • Wymagania BMW
  • Wymagania Renault Group
  • Wymagania Stellantis
  • Wymagania JLR
  • Wymagania Ford
  • Wymagania Volvo
DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników, którzy już współpracują bądź zaczynających współpracę z klientami OEM oraz osób, które będą bezpośrednio odpowiedzialne za spełnianie wymagań klientów OEM. Na przykład inżynierów ds. jakości, inżynierów ds. systemu, osób zarządzających produkcją, inżynierów ds. jakości dostawców, osób zajmujących się nowymi uruchomieniami.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Szkolenie daje szansę poznać i zrozumieć uczestnikom wymagania klientów OEM, które obowiązują w całym łańcuchu dostaw. Nabyte podczas szkolenia informacje dają szansę uczestnikom na zwiększenie skuteczności i biegłości w spełnianiu wymagań klientów OEM.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni (wariant standardowy (wariant standardowy patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.

Szkolenia powiązane

WYMAGANIA IATF 16949:2016

Szkolenia APQP i VDA 4.3 Zaawansowane planowanie jakości wyrobu w oparciu o podręczniki AIAG i VDA QMC

Podstawy zarządzania projektami

VDA RGA* (MLA**) – Ocena poziomów dojrzałości nowych części wg standardu VDA QMC

APQP – Zaawansowane planowanie jakości wyrobu wg standardu AIAG

VDA RPP – Robust Production Process wg standardu VDA QMC

Podstawy metody FMEA

D-FMEA – analiza rodzajów i skutków możliwych błędów wg standardu AIAG i VDA QMC

P-FMEA – analiza rodzajów i skutków możliwych błędów wg standardu AIAG i VDA QMC

Zarządzanie dokumentacją techniczno-jakościową w procesie planowania i realizacji wyrobu

VDA 1 – Zarządzanie udokumentowaną informacją wg standardu VDA QMC

PPAP – Zatwierdzenie wyrobu i procesu wg standardu AIAG

VDA 2 – Zatwierdzenie wyrobu i procesu (PPA) wg standardu VDA QMC

IMDS – Międzynarodowa materiałowa baza danych

Bezpieczeństwo wyrobu dla pracowników produkcyjnych i kadry średniego szczebla

Problem Solving – spójne podejście do rozwiązywania problemów i ciągłego doskonalenia

8D – Problem solving wg standardu VDA QMC

Podejście procesowe w zarządzaniu

MSA i VDA5 – Analiza systemów pomiarowych wg standardów AIAG i VDA QMC

SPC – Statystyczne sterowanie procesem

Rysunek techniczny z elementami metrologii – podstawy

Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne wg normy ISO oraz ASME

VDA FFA – Analiza zwrotów z rynku wg standardu VDA QMC

Ustandaryzowany proces zarządzania reklamacjami od klienta według podręcznika VDA QMC

Mapowanie Strumienia Wartości – czyli jak spojrzeć na procesy z makro i mikro perspektywy

Shop Floor Management – czyli przywództwo w Gemba

Zarządzanie programem audytów wewnętrznych

Audytor wewnętrzny wg IATF 16949:2016 / ONLINE /

Audytor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością (IATF 16949/ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001)

Audytor procesu zgodnie z VDA 6.3

Audytor wyrobu zgodnie z VDA 6.5

Podręczniki CQI AIAG – audyty specjalne

Audyt specjalny zgodnie z CQI 8– audyt warstwowy procesu LPA

Kontrola wzrokowa wyrobów z aspektem dekoracyjnym wg podręcznika VDA 16

Warsztaty doskonalące dla audytorów IATF 16949:2016

Warsztaty doskonalące dla audytorów procesu wg VDA 6.3 

Warsztaty z obsługi IMDS – Międzynarodowej Materiałowej Bazy Danych

Audytowanie – audyty zewnętrzne, wewnętrzne, warstwowe

Zarządzanie ryzykiem w organizacji w oparciu o ISO 9001 i rodzinę norm ISO 31000

Budowanie świadomości jakościowej w organizacji

Zasady skutecznej komunikacji

Zarządzanie zmianami

Definiowanie procesu wyboru, określania nadzoru i zarządzania dostawcami w przemyśle motoryzacyjnym