CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie wymagań i korzyści wynikających z budowania zintegrowanego systemu zarządzania opartego o wymagania norm: ISO9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001.

Zakres szkolenia obejmuje między innymi:

  • Cele i korzyści wynikające z integracji systemów zarządzania
  • Wymagania norm IATF 16949, ISO 9001, 14001:2015, ISO 45001
  • Przygotowanie do wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania
  • Wytyczne dotyczące audytowania systemów wg ISO 19011
DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do osób, które będą odpowiedzialne za zintegrowanie systemów zarządzania w organizacji.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Szkolenie pozwoli uczestnikom zrozumieć i usystematyzować wiedzę na temat wymagań zintegrowanych systemów zarządzania. Dzięki tym informacjom uczestnicy uzyskają wiedzę jak skutecznie pomóc organizacji poprawić efektywność i skuteczność systemów zarządzania poprzez zintegrowanie ich.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni (wariant standardowy (wariant standardowy patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.

Szkolenia powiązane

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW WG PORADNIKA KOMITETU ISO/TC 176

WYMAGANIA NORMY ISO 9001:2015

DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9004:2018

WYMAGANIA IATF 16949:2016

WYMAGANIA ISO 14001:2015

Wymagania ISO 45001:2018

CSR Specyficzne wymagania klienta OEM branży motoryzacyjnej

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy metody FMEA

Problem Solving – spójne podejście do rozwiązywania problemów i ciągłego doskonalenia

Podejście procesowe w zarządzaniu

Mapowanie Strumienia Wartości – czyli jak spojrzeć na procesy z makro i mikro perspektywy

Shop Floor Management – czyli przywództwo w Gemba

Audytor wewnętrzny ISO 9001:2015

WYMAGANIA NORMY 19011:2018

Zarządzanie programem audytów wewnętrznych

Audytor wewnętrzny wg IATF 16949:2016 / ONLINE /

Audytor wewnętrzny ISO 14001:2015

Audytor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością (IATF 16949/ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001)

Audytor procesu zgodnie z VDA 6.3

Audytor wyrobu zgodnie z VDA 6.5

Podręczniki CQI AIAG – audyty specjalne

Audyt specjalny zgodnie z CQI 8– audyt warstwowy procesu LPA

Warsztaty doskonalące dla audytorów IATF 16949:2016

Warsztaty doskonalące dla audytorów ISO 9001:2015

Warsztaty doskonalące dla audytorów procesu wg VDA 6.3 

Audytowanie – audyty zewnętrzne, wewnętrzne, warstwowe

Zarządzanie ryzykiem w organizacji w oparciu o ISO 9001 i rodzinę norm ISO 31000

Budowanie świadomości jakościowej w organizacji

Zasady skutecznej komunikacji

Zarządzanie zmianami