CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie się uczestników z wymaganiami prawnymi dotyczącymi odpowiedzialności producentów za wytwarzany wyrób.

Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

  • Wprowadzenie do prawa konsumenckiego
  • Obowiązki wynikające z prawnej odpowiedzialności za wyrób
  • Standaryzację pracy
  • Nadzorowanie prac, zapisów oraz weryfikację i obowiązki związane z ich utrzymaniem
  • Nadzorowanie wdrażanych zmian
  • Zarządzanie ryzykiem na poziomie operacyjnym
  • Komunikowanie niezgodności
DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do liderów, kierowników niższego i średniego szczebla oraz pracowników liniowych.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Uczestnicy nabędą wiedzę dotyczącą wymagań prawnych i swoich obowiązków związanych z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo wyrobu. Obowiązek nakładany przez producentów OEM do powołania Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa Wyrobu w łańcuchu dostaw jedynie potwierdza ogromne znaczenie znajomości i przestrzegania wymagań normatywnych i prawnych w tym zakresie.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w dwóch wariantach: standard i premium. Czas trwania i zakres wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.