OPIS

Kurs certyfikujący jest przeprowadzany przez akredytowaną przez PCA jednostkę certyfikującą, zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 9712.

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Po ukończeniu szkolenia uczestnik ma wiedzę na temat podstaw fizycznych badań VT, sprzętu, sposobu i procedury ich wykonania oraz z zakresu przepisów związanych; posiada umiejętności praktycznego wykonywania badań VT. Może te badania wykonywać przed, w trakcie i po procesie i oceniać samodzielnie, a następnie sporządzić protokół; rozumie znaczenie wykonania badań dla bezpieczeństwa konstrukcji, wagę prawidłowego wykonania połączenia w każdym aspekcie związanym z użytkowaniem elementów.

Zakres szkolenia obejmuje między innymi:

 1. Wprowadzenie do badań nieniszczących
 2. Podstawy fizyczne badań wizualnych
 3. Charakterystyka złączy spawanych, odlewów i odkuwek
 4. Charakterystyka  podstawowych metod spawania, odlewania i kucia
 5. Niezgodności zewnętrzne w złączach spawanych oraz zewnętrzne wady odlewów
  i odkuwek
 6. Kwalifikowanie i certyfikowanie personelu badań nieniszczących  według wymagań PN-EN ISO 9712
 7. Określanie  poziomów  jakości na podstawie  wymagań normy PN-EN ISO 5817, ocena  jakości odlewów i odkuwek
 8. Uzupełnienie podstaw fizycznych badań wizualnych
 9. Zasady określania poziomów jakości na podstawie wymagań normy PN-EN ISO 5817
 10. Ocena jakości złączy spawanych, odlewów i odkuwek na podstawie badań wizualnych
 11. Zasady opracowywania instrukcji badań wizualnych złączy spawanych, odlewów i odkuwek
 12. Omówienie dyrektywy 2014/68/WE
 13. Metody badań powierzchniowych (PT, MT)
 14. Szkolenie praktyczne z zakresu badań wizualnych złączy spawanych, odlewów i odkuwek
 15. Egzamin
DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Pracownicy kontroli jakości oraz nadzoru spawalniczego.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Po ukończeniu szkolenia uczestnik nabywa wiedzę na temat wykonania i interpretacji badań. Szkolenie w pełni uświadamia uczestnikowi potrzeby i rangi badań nieniszczących w przemyśle w odniesieniu do bezpieczeństwa oraz niezawodności pracujących urządzeń
i konstrukcji. Po ukończeniu szkolenia uczestnik nabywa kompetencje społeczne, które decydują o umiejętności znalezienia się w odpowiedniej, rzeczywistej sytuacji i wykorzystania posiadanej wiedzy i umiejętności. Po zdanym egzaminie i spełnieniu wymagań z normy
ISO 9712 uczestnik otrzymuje certyfikat kompetencji personelu NDT.

Szkolenie pozwala podwyższyć kwalifikacje zawodowe.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

4 dni kursu + 1 dzień Egzaminu

INFORMACJE DODATKOWE

Kurs jest dostępny w wariantach:

 • PW – Wytwarzanie (złącza spajane) oraz w wariancie
 • PE – Badania przed i po eksploatacyjne wraz z wytwarzaniem (złącza spajane, odkuwki, odlewy).

W celu zorganizowania kursu zewnętrznego w siedzibie Klienta, wymagana minimalna liczba uczestników wynosi 8 osób.