OPIS

Kurs certyfikujący jest przeprowadzany przez akredytowaną przez PCA jednostkę certyfikującą, zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 9712.

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Po ukończeniu szkolenia uczestnik ma wiedzę na temat podstaw fizycznych badań UT, sprzętu, sposobu i procedury ich wykonania oraz z zakresu przepisów związanych; posiada umiejętności praktycznego wykonywania badań UT. Może te badania wykonywać przed, w trakcie i po procesie i oceniać samodzielnie, a następnie sporządzić protokół; rozumie znaczenie wykonania badań dla bezpieczeństwa konstrukcji, wagę prawidłowego wykonania połączenia w każdym aspekcie związanym z użytkowaniem elementów.

Zakres szkolenia obejmuje między innymi:

 1. Wprowadzenie: terminologia, zadania i historia badań nieniszczących. Bezpieczeństwo
  i ochrona środowiska w badaniach ultradźwiękowych
 2. Podstawy fizyczne badań ultradźwiękowych i wiedza związana
 3. Wiedza o wyrobie i możliwości metody badania ultradźwiękowego oraz innych technik badań nieniszczących
 4. Wyposażenie do badań ultradźwiękowych
 5. Dane niezbędne do rozpoczęcia badania ultradźwiękowego
 6. Techniki badań ultradźwiękowych
 7. Ocena wskazań i dokumentowanie
 8. Ocena wyników badań ultradźwiękowych
 9. Zagadnienia jakości w badaniach ultradźwiękowych
 10. Kierunki rozwoju badań ultradźwiękowych
 11. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca urządzeń ciśnieniowych
 12. Szkolenie praktyczne  UT1 i 2
 13. Egzamin
DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Pracownicy kontroli jakości oraz nadzoru spawalniczego.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Po ukończeniu szkolenia uczestnik ma  wiedzę na temat podstaw fizycznych badań UT, sprzętu, sposobu i procedury ich wykonania oraz z zakresu przepisów związanych; posiada umiejętności praktycznego wykonywania badań UT. Może te badania wykonywać przed, w trakcie i po procesie  i oceniać samodzielnie, a następnie sporządzić protokół; rozumie znaczenie wykonania badań dla bezpieczeństwa konstrukcji, wagę prawidłowego wykonania połączenia w każdym aspekcie związanym z użytkowaniem elementów. Szkolenie w pełni uświadamia uczestnikowi potrzeby i rangi badań nieniszczących w przemyśle w odniesieniu do bezpieczeństwa oraz niezawodności pracujących urządzeń i konstrukcji. Po ukończeniu szkolenia uczestnik posiada kompetencje społeczne, które zdecydują o umiejętności znalezienia się w odpowiedniej, rzeczywistej sytuacji i wykorzystania posiadanej wiedzy i umiejętności. Uczestnik otrzymuje certyfikat kompetencji zgodny z normą międzynarodową ISO 9712 oraz  legitymację spawacza, która potwierdzi nabycie kwalifikacji.  Instytut posiada akredytację PCA na certyfikowanie personelu badań nieniszczących zgodnie z wymaganiami tej normy.

Po zdanym egzaminie i spełnieniu wymagań z normy ISO 9712 uczestnik otrzymuje certyfikat kompetencji personelu NDT.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

17 dni kursu + 1 dzień Egzaminu

INFORMACJE DODATKOWE

Ze względu na wymagania sprzętowe kurs badań Ultradźwiękowych (zajęcia oraz egzamin) będą się odbywać w jednostce certyfikującej, akredytowanej przez PCA.