OPIS

Kurs certyfikujący jest przeprowadzany przez akredytowaną przez PCA jednostkę certyfikującą, zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 9712.

ZAKRES

Część teoretyczna 3 dni – (28 h):

 1. Wprowadzenie do terminologii, zadań i historii badań nieniszczących
 2. Podstawy fizyczne badań penetracyjnych
 3. Wiedza o wyrobie i możliwości metody badania oraz techniki pokrewne
 4. Wyposażenie do badań penetracyjnych
 5. Dane niezbędne do rozpoczęcia badań penetracyjnych
 6. Badania penetracyjne
 7. Ewaluacja i dokumentowanie
 8. Ocena jakości wyrobów
 9. Aspekty jakości
 10. Osiągnięcia
 11. Środowisko i warunki bezpieczeństwa
 12. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca urządzeń ciśnieniowych

Część praktyczna 2 dni – (19 h):

 1. Szkolenie praktyczne PT1 i PT2

Egzamin certyfikujący 1 dzień

CENA

Do ustalenia zł / za osobę + VAT* (warunki płatności)

Cena zawiera:

 • Przeprowadzenie szkolenia,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Wydanie certyfikatu
CZAS TRWANIA

5 dni + 1 dzień egzamin

KOLEJNY TERMIN

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenia są prowadzone w formie stacjonarnej

WARUNKI PŁATNOŚCI

Wpłaty za udział w szkoleniu prosimy dokonać na konto: Interdont Support Q Sp. z o.o., ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice Bank Handlowy w Warszawie S.A. IBAN PLN:
41 1030 0019 0109 8503 0009 3528 z dopiskiem: data, tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika
Prosimy o dokonanie wpłaty po zrealizowanej usłudze szkoleniowej na podstawie otrzymanej faktury VAT.

* Wyżej wymienione ceny są cenami netto, do których zostanie doliczona obowiązująca stawka VAT.