Kurs certyfikujący jest przeprowadzany przez akredytowaną przez PCA jednostkę certyfikującą, zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 9712.

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Kurs przygotowuje do nabycia wiedzy na temat podstaw fizycznych badań MT, sprzętu, sposobu i procedury ich wykonania i z zakresu przepisów związanych oraz do nabycia umiejętności praktycznego wykonywania badań MT.

 1. Wprowadzenie do terminologii, zadań i historii badań nieniszczących
 2. Podstawy fizyczne badań magnetyczno-proszkowych
 3. Wiedza o wyrobie i możliwości metody badania oraz techniki pokrewne
 4. Wyposażenie do badań magnetyczno-proszkowych
 5. Dane niezbędne do rozpoczęcia badań magnetyczno-proszkowych
 6. Badania magnetyczno-proszkowe
 7. Ewaluacja i dokumentowanie
 8. Ocena jakości wyrobów
 9. Aspekty jakości
 10. Osiągnięcia
 11. Środowisko i warunki bezpieczeństwa
 12. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 97/23/EC dotycząca urządzeń ciśnieniowych
 13. Szkolenie praktyczne MT1 i MT2
 14. Egzamin
DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Personel kontroli jakości oraz nadzoru spawalniczego.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Uczestnik po odbyciu szkolenia:

 • Nabywa wiedzę na temat wykonania i interpretacji badań oraz wykrywania nieciągłości wewnętrznych.
 • Wykrywa wszelkie niejednorodności materiałowe badanych elementów, takich jak: pęknięcia, przyklejenia, pęcherze i wtrącenia.
 • Wykrywa niezgodności płaskie.
 • Wykorzystuje metodę echa do kontroli jakości wyrobów metalowych.
 • Nabywa kompetencje społeczne, które decydują o umiejętności znalezienia się w odpowiedniej, rzeczywistej sytuacji i wykorzystania posiadanej wiedzy i umiejętności.
REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

5 dni kursu + 1 dzień Egzaminu

INFORMACJE DODATKOWE

Kurs jest dostępny w wariantach:

 • PW – Wytwarzanie (złącza spajane) oraz w wariancie,
 • PE – Badania przed i po eksploatacyjne wraz z wytwarzaniem (złącza spajane, odkuwki, odlewy).

W celu zorganizowania kursu zewnętrznego w siedzibie Klienta, wymagana minimalna liczba uczestników wynosi 8 osób.