CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli audytorów wyrobu oraz przekazania im wiedzy do przygotowanie skutecznego programu audytów.

Zakres szkoleń obejmuje między innymi:

  • Definicje, cel i zakres stosowania
  • Przebieg audytu wyrobu zgodnie z VDA 6.5
  • Planowanie i przygotowanie audytu wyrobu
  • Przeprowadzanie audytów wyrobu
  • Dokumentacja i ocena wyników audytu wyrobu
  • Raport z audytu wyrobu
  • Działania korygujące i doskonalące
DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do pracowników, którzy będą odpowiedzialni za przygotowanie i realizację audytów wyrobu oraz za definiowanie programów audytów.  Szkolenie zapewni również odpowiednie narzędzia dla osób, które chcą zgłębić wiedzę zakresu realizacji audytów wyrobu zgodnie z VDA 6.5.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się określania wymaganych działań do przeprowadzenia audytu wyrobu. Dzięki temu będą w stanie przeprowadzać samodzielne audyty i przygotowywać ich sprawozdania.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie zakończone jest egzaminem z wiedzy w postaci testu pisemnego.

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.