CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli audytora wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania opartego o wymagania norm: ISO9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001.

Zakres szkoleń obejmuje między innymi:

  • Przegląd wymagań normy ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
  • Kompetencje audytorów
  • Przygotowanie do audytu
  • Przeprowadzanie audytu
  • Techniki audytowania
  • Formułowanie niezgodności i sporządzanie raportu z audytu
DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do kandydatów na audytorów wewnętrznych zintegrowanych systemów zarządzania, osób chcących uzupełnić swoje kompetencje o wiedzę z zakresu audytowania wymagam ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Zdobyta podczas szkolenia wiedza daje szansę uczestnikom dokładnie uszeregować i zrozumieć wymagania norm w odniesieniu do systemów zarządzania. Zdobyte podczas szkolenia informacje pozwolą uczestnikom w przyszłości realizować audyty zintegrowane, co pozwoli zwiększyć efektywność oraz skuteczność procesu audytów.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

3 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie kończy się egzaminem z wiedzy w postaci testu pisemnego.

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.

Szkolenia powiązane

WYMAGANIA NORMY ISO 9001:2015

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW WG PORADNIKA KOMITETU ISO/TC 176

DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9004:2018

WYMAGANIA IATF 16949:2016

WYMAGANIA ISO 14001:2015

Wymagania ISO 45001:2018

Budowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o np. IATF 16949/ ISO9001/ ISO 14001/ ISO 45001

CSR Specyficzne wymagania klienta OEM branży motoryzacyjnej

Szkolenia APQP i VDA 4.3 Zaawansowane planowanie jakości wyrobu w oparciu o podręczniki AIAG i VDA QMC

Podstawy zarządzania projektami

VDA RGA* (MLA**) – Ocena poziomów dojrzałości nowych części wg standardu VDA QMC

APQP – Zaawansowane planowanie jakości wyrobu wg standardu AIAG

VDA RPP – Robust Production Process wg standardu VDA QMC

Podstawy metody FMEA

D-FMEA – analiza rodzajów i skutków możliwych błędów wg standardu AIAG i VDA QMC

P-FMEA – analiza rodzajów i skutków możliwych błędów wg standardu AIAG i VDA QMC

Zarządzanie dokumentacją techniczno-jakościową w procesie planowania i realizacji wyrobu

VDA 1 – Zarządzanie udokumentowaną informacją wg standardu VDA QMC

PPAP – Zatwierdzenie wyrobu i procesu wg standardu AIAG

VDA 2 – Zatwierdzenie wyrobu i procesu (PPA) wg standardu VDA QMC

IMDS – Międzynarodowa materiałowa baza danych

Bezpieczeństwo wyrobu dla pracowników produkcyjnych i kadry średniego szczebla

Problem Solving – spójne podejście do rozwiązywania problemów i ciągłego doskonalenia

8D – Problem solving wg standardu VDA QMC

Podejście procesowe w zarządzaniu

MSA i VDA5 – Analiza systemów pomiarowych wg standardów AIAG i VDA QMC

SPC – Statystyczne sterowanie procesem

VDA FFA – Analiza zwrotów z rynku wg standardu VDA QMC

Ustandaryzowany proces zarządzania reklamacjami od klienta według podręcznika VDA QMC

Shop Floor Management – czyli przywództwo w Gemba

Audytor wewnętrzny ISO 9001:2015

WYMAGANIA NORMY 19011:2018

Zarządzanie programem audytów wewnętrznych

Audytor wewnętrzny wg IATF 16949:2016 / ONLINE /

Audytor wewnętrzny ISO 14001:2015

Audytor wewnętrzny ISO 45001:2018

Audytor procesu zgodnie z VDA 6.3

Audytor wyrobu zgodnie z VDA 6.5

Podręczniki CQI AIAG – audyty specjalne

Audyt specjalny zgodnie z CQI 8– audyt warstwowy procesu LPA

Warsztaty doskonalące dla audytorów IATF 16949:2016

Warsztaty doskonalące dla audytorów ISO 9001:2015

Warsztaty doskonalące dla audytorów procesu wg VDA 6.3 

Audytowanie – audyty zewnętrzne, wewnętrzne, warstwowe

Zarządzanie ryzykiem w organizacji w oparciu o ISO 9001 i rodzinę norm ISO 31000

Zarządzanie pracą zespołu roboczego

Zasady skutecznej komunikacji

Zarządzanie czasem

Definiowanie procesu wyboru, określania nadzoru i zarządzania dostawcami w przemyśle motoryzacyjnym