CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy funkcjonującego wg wymagań normy ISO 45001:2018.

Zakres szkoleń obejmuje między innymi:

  • Podstawowe wymagania prawne z zakresu BHP
  • Systemowe podejście do bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Omówienie wymagań normy ISO 45001:2018
  • Kompetencje oraz rola audytorów wewnętrznych
  • Wytyczne dotyczące audytowania – wymagania ISO 19011:2018
  • Ćwiczenia i warsztaty z zakresu audytowania

 

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do inspektorów BHP, pracowników BHP, kierownictwa średniego szczebla i osób wyznaczonych do przeprowadzenia audytów wewnętrznych. Także dla wszystkich którzy chcą zdobyć lub ugruntować wiedzę o systemach zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Zdobyta podczas szkolenia wiedza daje szansę uczestnikom dokładnie zrozumieć wymagania normy w odniesieniu do systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Informacje przekazane podczas szkolenia pozwolą uczestnikom w przyszłości realizować proces audytów w sposób skuteczny i efektywny.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie kończy się egzaminem z wiedzy w postaci testu pisemnego.

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.