CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskiem funkcjonującego wg wymagań normy ISO 14001:2015.

Zakres szkoleń obejmuje między innymi:

  • Kontekst organizacji i przywództwo
  • Planowanie i działania operacyjne
  • Ocena efektów i doskonalenie
  • Kompetencje audytorów
  • Przygotowanie do audytu
  • Przeprowadzanie audytu
  • Techniki audytowania
  • Formułowanie niezgodności i sporządzanie raportu z audytu.
DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które będą w przyszłości realizowały audyty wewnętrzne systemu zarządzania środowiskiem w swoich organizacjach lub organizacjach swoich dostawców.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Zdobyta podczas szkolenia wiedza daje szansę uczestnikom dokładnie zrozumieć wymagania normy w odniesieniu do systemów zarządzania środowiskiem. Zdobyte podczas szkolenia informacje pozwolą uczestnikom w przyszłości realizować proces audytów w sposób skuteczny i efektywny.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie kończy się egzaminem z wiedzy w postaci testu pisemnego.

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.