CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zaprezentowanie wymagań normy ISO 9001:2015 i standardu IATF 16949:2016 ze szczególnym zwróceniem uwagi na interpretację oraz sposoby audytowania tych wymagań.

Zakres szkoleń obejmuje między innymi:

  • Terminy i definicje
  • SLSs oraz FAQ
  • Kontekst organizacji i jej otoczenie
  • Przywództwo, role, odpowiedzialności i uprawnienia w organizacji
  • Analizy ryzyka i szans
  • Wsparcie i działania operacyjne
  • Zarządzanie procesami realizowanymi na zewnątrz
  • Analiza danych i ocena wyników
  • Przegląd zarządzania
  • Doskonalenie w organizacji
DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które będą w przyszłości realizowały audyty wewnętrzne systemu w swoich organizacjach lub organizacjach swoich dostawców.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Szkolenie pozwoli uczestnikom dokładnie zrozumieć wymagania normy w odniesieniu do systemów zarządzania jakością. Zdobyta wiedza pomoże uczestnikom w przyszłości realizować proces audytów w sposób skuteczny i efektywny.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie kończy się egzaminem z wiedzy w postaci testu pisemnego.

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.