CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli audytorów oraz przekazania im niezbędnej wiedzy do identyfikacji ryzyka, niezgodności oraz wskazywania potencjałów w całym łańcuchu dostaw.

Zakres szkoleń obejmuje między innymi:

Część I – Podstawy

 • Systemy jakości, wdrożenie i korzyści z audytów procesu
 • Analiza ryzyka na podstawie diagramu żółwia
 • Podejście procesowe w odniesieniu do etapów audytu
 • Planowanie i przeprowadzanie audytu procesu
 • Analiza potencjału
 • Ocena, zatwierdzenie raportu i zakończenie audytu

Część II – Interpretacja katalogu pytań

 • P2 Zarządzanie projektem
 • P3 Planowanie rozwoju wyrobu i procesu
 • P4 Realizacja rozwoju wyrobu i procesu
 • P5 Zarządzanie dostawcami
 • P6 Analiza procesu produkcji
 • P7 Zadowolenie klienta, serwis, działania posprzedażne
DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do kandydatów na audytorów wewnętrznych procesu, osób chcących uzupełnić swoje kompetencje o wiedzę z zakresu audytowania audytów procesu zgodnie z VDA 6.3.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Szkolenie pozwoli dokładnie zrozumieć wymagania dla audytów procesu zgodnie z VDA 6.3. Przekazane podczas szkolenia informacje pozwolą uczestnikom w przyszłości realizować audyty procesów wytwarzania zarówno we własnej organizacji jak i u dostawców.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

3 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie zakończone jest egzaminem z wiedzy w postaci testu pisemnego oraz zadań typu case study.

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.

Szkolenia powiązane

Audyt specjalny zgodnie z CQI 8– audyt warstwowy procesu LPA

Warsztaty doskonalące dla audytorów procesu wg VDA 6.3 

Audytowanie – audyty zewnętrzne, wewnętrzne, warstwowe

Zarządzanie ryzykiem w organizacji w oparciu o ISO 9001 i rodzinę norm ISO 31000

Zarządzanie pracą zespołu roboczego

Zasady skutecznej komunikacji

Zarządzanie czasem

Zarządzanie zmianami

Optymalizacja procesów produkcyjnych w oparciu o zasady 5S

Definiowanie procesu wyboru, określania nadzoru i zarządzania dostawcami w przemyśle motoryzacyjnym

WYMAGANIA NORMY ISO 9001:2015

DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9004:2018

WYMAGANIA IATF 16949:2016

CSR Specyficzne wymagania klienta OEM branży motoryzacyjnej

Szkolenia APQP i VDA 4.3 Zaawansowane planowanie jakości wyrobu w oparciu o podręczniki AIAG i VDA QMC

Podejście ogólne do planowanie jakości wyrobu wraz z podstawami zarządzania projektem

VDA RGA* (MLA**) – Ocena poziomów dojrzałości nowych części wg standardu VDA QMC

APQP – Zaawansowane planowanie jakości wyrobu wg standardu AIAG

VDA RPP – Robust Production Process wg standardu VDA QMC

D-FMEA – analiza rodzajów i skutków możliwych błędów wg standardu AIAG i VDA QMC

P-FMEA – analiza rodzajów i skutków możliwych błędów wg standardu AIAG i VDA QMC

Zarządzanie dokumentacją techniczno-jakościową w procesie planowania i realizacji wyrobu

VDA 1 – Zarządzanie udokumentowaną informacją wg standardu VDA QMC

PPAP – Zatwierdzenie wyrobu i procesu wg standardu AIAG

VDA 2 – Zatwierdzenie wyrobu i procesu (PPA) wg standardu VDA QMC

Podejście ogólne do zatwierdzenia nowego wyrobu i procesu

IMDS – Międzynarodowa materiałowa baza danych

8D – Problem solving wg standardu VDA QMC

Podejście procesowe w zarządzaniu

MSA i VDA5 – Analiza systemów pomiarowych wg standardów AIAG i VDA QMC

Podejście ogólne do analizy procesów i systemów pomiarowych

SPC – Statystyczne sterowanie procesem

VDA FFA – Analiza zwrotów z rynku wg standardu VDA QMC

Ustandaryzowany proces zarządzania reklamacjami od klienta według podręcznika VDA QMC

Mapowanie Strumienia Wartości – czyli jak spojrzeć na procesy z makro i mikro perspektywy

Shop Floor Management – czyli przywództwo w Gemba

WYMAGANIA NORMY 19011:2018

Zarządzanie programem audytów wewnętrznych

Audytor wyrobu zgodnie z VDA 6.5

Podręczniki CQI AIAG – audyty specjalne