CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnej realizacji audytów specjalnych zgodnie z CQI-9.

Zakres szkolenia obejmuje między innymi:

  • Charakterystyka procesów specjalnych, z uwzględnieniem procesu obróbki cieplnej
  • normy do zarządzania procesami obróbki cieplnej, w tym:
  • Poziom i rodzaje kontroli procesu
  • Szczegółowe wymagania dotyczące procesu i częstotliwości jego oceny
  • Przeciwdziałanie utracie identyfikowalności
  • Zarządzanie oprzyrządowaniem i narzędziami, szczegółowe wymagania dotyczące wyposażenia,
  • Częstotliwość kalibracji i certyfikacji urządzeń procesowych
  • Dokumentowanie oceny, listy kontrolne
DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do pracowników z różnych szczebli organizacji, którym powierzona będzie odpowiedzialność za przygotowanie i realizację audytów specjalnych procesu obróbki cieplnej.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Zdobyta podczas szkolenia wiedza umożliwi uczestnikom dokładnie zrozumieć wymagania standardu CQI 9 w odniesieniu do procesów obróbki cieplnej. Zdobyte podczas szkolenia informacje pozwolą uczestnikom w przyszłości realizować proces audytów specjalnych w sposób skuteczny i efektywny.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Zdobyta podczas szkolenia wiedza umożliwi uczestnikom dokładnie zrozumieć wymagania standardu CQI 9 w odniesieniu do procesów obróbki cieplnej. Zdobyte podczas szkolenia informacje pozwolą uczestnikom w przyszłości realizować proces audytów specjalnych w sposób skuteczny i efektywny.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie zakończone jest egzaminem z wiedzy w postaci testu pisemnego.

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.