CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnej realizacji audytów specjalnych zgodnie z CQI-12.

Zakres szkoleń obejmuje między innymi:

  • Charakterystyka procesów specjalnych
  • Rodzina norm AIAG CQI
  • CQI w świetle wymagań Klientów
  • Odpowiedzialność Personelu i Planowanie Jakości
  • Składowanie, transport i przechowywanie wyrobów
  • Zarządzanie oprzyrządowaniem i narzędziami
  • Job Audit – audyt wyrobu, audyt procesu montażu wyrobu gotowego oraz audyt pakowania
  • Wyjaśnienie pojęć pojawiających się w normie CQI-12
  • Szczegółowe omówienie tabel A-F
DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się programowaniem oraz przeprowadzaniem audytów. Również do wszystkich tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat standardu CQI-12.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Zdobyta podczas szkolenia wiedza daje szansę uczestnikom dokładnie zrozumieć wymagania standardu CQI 12 w odniesieniu do procesów nanoszenia powłok. Przekazane podczas szkolenia informacje pozwolą uczestnikom w przyszłości realizować proces audytów specjalnych w sposób skuteczny i efektywny.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie zakończone jest egzaminem z wiedzy w postaci testu pisemnego.

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.