Słowo wstępne

„Jaka jest definicja dobrego i skutecznego szkolenia? Jakie tematy, jaką formułę
powinniśmy Państwu zaoferować, aby szkolenie okazało się dobrą dla firmy inwestycją?
Czy potrzebny jest efektowny mówca próbujący inspirować i rozpalać ludzkie umysły? Czy
trener efektywnie przekazujący wiedzę ?
Na te i na wiele innych pytań musiał sobie odpowiedzieć nasz Zespół pracując nad
nowym katalogiem szkoleń. Postanowiliśmy, że nasza oferta ma nie być zwykłym zbiorem
szkoleń, lecz ma służyć jako przewodnik po określonej wiedzy.
W jakim stopniu nam się to udało, ocenicie Państwo sami.
Znajdziecie tu Matryce, które stworzyliśmy. W pierwszej z nich powiązaliśmy ze sobą
pasujące do siebie i uzupełniające się szkolenia. W kolejnej wiążemy wiedzę z funkcją,
zadaniami i odpowiedzialnością pracowników. Rekomendujemy w ten sposób szkolenia
odpowiednie dla różnych stanowisk i pozycji w organizacji.
Zbudowaliśmy również kilka gotowych Pakietów Szkoleniowych, które realizują określone
cele. Jest to przykładowo „Umiejętność rozwiązywania problemów”, „Audytowanie
procesów w połączeniu z procesami specjalnymi”, czy też „Program rozwoju kompetencji
lidera w obszarach produkcyjnych i nieprodukcyjnych”.
Zastanawiacie się Państwo jaki program wybrać? Nasz zespół jest do dyspozycji.
Zdefiniować problem? Sformułować cel? Doradzimy, przedstawimy możliwości i
dobierzemy wspólnie rozwiązania.
Chciałbym, aby Państwo również wiedzieli, że dla nas szkolenie, nie kończy się po jego
realizacji. Oferujemy dodatkowe wsparcie w postaci Oceny Skuteczności Szkolenia. Jeżeli
zdecydują się Państwo na tę możliwość, nasi trenerzy pomogą stworzyć indywidualny
system oceny wybranego szkolenia, dobiorą odpowiednie narzędzia weryfikujące
uzyskane kompetencje oraz będą towarzyszyć podczas prowadzenia oceny.
Zachęcam zatem Państwa do lektury, wyboru odpowiednich szkoleń i do owocnej
współpracy.”
Henryk Warkocz
Prezes Zarządu

Kategorie

PEŁNOMOCNIK SZJ ISO 9001:2015

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest uzyskanie przed uczestników szkolenia odpowiednich kompetencji w zakresie wymagań normy ISO 9001:2015 umożliwiając aplikowanie na stanowisko Pełnomocnika Systemów Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.

Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

 1. Wstęp do zagadnienia
 2. Siedem zasad zarządzania jakością
 3. Podejście procesowe a struktura organizacyjna
 4. Opis procesów:

4.1 Wytyczne do definiowania procesów

4.2 Sposoby opisów procesu

4.3 Definiowanie wskaźników dla procesów

4.4 Właściciel procesu i jego kompetencje

4.5 Mapy procesów

 1. Zarządzanie ryzykiem i szansami:

Czytaj więcej…

Badania nieniszczące, magnetyczno-proszkowe MT wraz z egzaminem

5 dni kursu + 1 dzień Egzaminu

Zakres:

 1. Wprowadzenie do terminologii, zadań i historii badań nieniszczących
 2. Podstawy fizyczne badań magnetyczno-proszkowych
 3. Wiedza o wyrobie i możliwości metody badania oraz techniki pokrewne
 4. Wyposażenie do badań magnetyczno-proszkowych
 5. Dane niezbędne do rozpoczęcia badań magnetyczno-proszkowych
 6. Badania magnetyczno-proszkowe
 7. Ewaluacja i dokumentowanie
 8. Ocena jakości wyrobów
 9. Aspekty jakości
 10. Osiągnięcia
 11. Środowisko i warunki bezpieczeństwa
 12. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 97/23/EC dotycząca urządzeń ciśnieniowych
 13. Szkolenie praktyczne MT1 i MT2
 14. Egzamin

Badania nieniszczące, penetracyjne PT 1+2 wraz z egzaminem

5 dni kursu + 1 dzień Egzaminu

Zakres:

 1. Wprowadzenie do terminologii, zadań i historii badań nieniszczących
 2. Podstawy fizyczne badań penetracyjnych
 3. Wiedza o wyrobie i możliwości metody badania oraz techniki pokrewne
 4. Wyposażenie do badań penetracyjnych
 5. Dane niezbędne do rozpoczęcia badań penetracyjnych
 6. Badania penetracyjne
 7. Ewaluacja i dokumentowanie
 8. Ocena jakości wyrobów
 9. Aspekty jakości
 10. Osiągnięcia
 11. Środowisko i warunki bezpieczeństwa
 12. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 97/23/EC dotycząca urządzeń ciśnieniowych
 13. Szkolenie praktyczne PT1 i PT2
 14. Egzamin

Badania nieniszczące, Radiograficzne RT1 + RT2 – kurs kwalifikacyjny wraz z egzaminem

15 dni kursu + 1 dzień Egzaminu

Zakres:

 1. Wprowadzenie do terminologii, zadań i historii badań nieniszczących
 2. Podstawy fizyczne badań radiograficznych i skojarzona wiedza
 3. Własności promieniowania X i γ
 4. Wytwarzanie promieniowania X
 5. Pochodzenie promieniowania γ
 6. Wzajemne oddziaływanie promieniowania z materią
 7. Własności systemów filmowych i okładek wzmacniających
 8. Geometria ekspozycji radiograficznej
 9. Wiedza o wyrobie i możliwości metody badania radiograficznego i jej pochodne techniki
 10. Typowe niezgodności spawalnicze
 11. Typowe wady w odlewach
 12. Wpływ na wykrywalność
 13. Wyposażenie do badań radiograficznych
 14. Budowa i użytkowanie lamp rentgenowskich

Czytaj więcej…

Badania nieniszczące, Ultradźwiękowe UT1 + UT2 – kurs kwalifikacyjny wraz z egzaminem

17 dni kursu + 1 dzień Egzaminu

Zakres:

 1. Wprowadzenie: terminologia, zadania i historia badań nieniszczących. Bezpieczeństwo i ochrona środowiska w badaniach ultradźwiękowych
 2. Podstawy fizyczne badań ultradźwiękowych i wiedza związana
 3. Wiedza o wyrobie i możliwości metody badania ultradźwiękowego oraz innych technik badań nieniszczących
 4. Wyposażenie do badań ultradźwiękowych
 5. Dane niezbędne do rozpoczęcia badania ultradźwiękowego
 6. Techniki badań ultradźwiękowych
 7. Ocena wskazań i dokumentowanie
 8. Ocena wyników badań ultradźwiękowych
 9. Zagadnienia jakości w badaniach ultradźwiękowych
 10. Kierunki rozwoju badań ultradźwiękowych
 11. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca urządzeń ciśnieniowych
 12. Szkolenie praktyczne  UT1 i 2
 13. Egzamin

Badania nieniszczące, wizualne VT1 + VT2 – kurs kwalifikacyjny wraz z egzaminem

4 dni kursu + 1 dzień Egzaminu

 1. Wprowadzenie do badań nieniszczących
 2. Podstawy fizyczne badań wizualnych
 3. Charakterystyka złączy spawanych, odlewów i odkuwek
 4. Charakterystyka  podstawowych   metod   spawania,  odlewania i kucia
 5. Niezgodności   zewnętrzne  w  złączach   spawanych oraz zewnętrzne wady odlewów
  i odkuwek

Czytaj więcej…

Wymagania normy ISO 9001:2015

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom w przystępny sposób wymagań dla systemów zarządzania jakością w organizacji, które zostały określone w normie ISO 9001.

Audytora wewnętrznego normy ISO/IEC 27001:2017

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

 

Celem szkolenia jest zaprezentowanie wymagań normy ISO 27001 oraz wymagań dotyczących prowadzenia audytów zgodnie z ISO 19011:2018 oraz przedstawienie najlepszych praktyk prowadzenia audytu z zakresu zarządzania Bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO/IEC 27001:2017.

Systemy Zarządzania jakością dla małych i średnich przedsiębiorstw wg ISO 9001 + przewodnik

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom w przystępny sposób wymagań ISO 9001 2015 oraz wskazówek i przykładów określonych w Poradniku Komitetu ISO/TC 176

Doskonalenie systemu zarządzania jakością wg ISO 9004

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

 

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom możliwości doskonalenia systemów zarządzania jakością w oparciu o ISO 9004:2018

Wymagania IATF 16949:2016

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom w przystępny sposób wymagań dla systemów zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej, które zostały określone w standardzie IATF 16949

Wymagania normy ISO 14001:2015

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom w przystępny sposób wymagań dla systemów zarządzania środowiskiem określonych w normie ISO 14001

Wymagania normy ISO 45001:2018

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z założeniami i wymaganiami normy ISO 45001:2018 w odniesieniu do systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Wymagania normy ISO 50001

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest uświadomienie jak kluczowe dla organizacji jest skuteczne i efektywne zarządzanie energią

Wymagania normy ISO 27001

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie wymagań normy oraz przedstawienie najlepszych praktyk z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO/IEC 27001:2017

Budowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością (IATF 16949/ ISO9001/ ISO 14001/ ISO 45001)

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest przedstawienie wymagań i korzyści wynikających z budowania zintegrowanego systemu zarządzania opartego o wymagania norm: ISO9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001

CSR – Specyficzne wymagania OEM - VAG, BMW, DAIMLER, Renault, Stellantis ( FCA, PSA, PSA - Opel), JRL, Ford, Volvo

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Szkolenie obejmuje wdrażanie nowych projektów, zarządzanie produkcją seryjną, komunikację z klientem OEM i interpretację rozszerzenia wymagań IATF 16949:2016 w oparciu o specyficzne wymagania klientów

APQP i VDA RGA (MLA) Planowanie jakości wyrobu wg standardów AIAG i VDA QMC

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie przez uczestników wymagań branży
motoryzacyjnej dla procesu planowania i projektowania jakości wyrobu. Szkolenie przedstawia
ustandaryzowane podejście do planowania jakości wyrobu przedstawione w podręczniku
referencyjnym organizacji AIAG APQP „Advanced Product Quality Planing” oraz organizacji
VDA QMC „Zapewnienie poziomu dojrzałości nowych części”.

Podstawy zarządzania projektami

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej podstaw planowania i realizacji wszelkiego rodzaju przedsięwzięć w organizacji. Szkolenie oparte jest o najlepsze wytyczne i standardy dotyczące zarządzania projektami, uwzględniając zarządzanie zasobami, zarządzanie zespołem projektowym, zarządzanie produktami pracy i ryzykiem w projekcie.

Podejście ogólne do planowanie jakości wyrobu wraz z podstawami zarządzania projektem

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najlepszymi metodami i narzędziami używanymi w procesach planowania i projektowania jakości wyrobu. Szkolenie bazuje na zweryfikowanych i skutecznych standardach wywodzących się z branży motoryzacyjnej i z powodzeniem stosowanych w innych branżach.

VDA RGA (MLA) Ocena poziomów dojrzałości nowych części wg standardu VDA QMC

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie przez uczestników szkolenia wymagań branży motoryzacyjnej dla procesu oceny stopnia dojrzałości nowego wyrobu wg wytycznych standardu VDA RGA (MLA).

Kontroler jakości na produkcji

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Wprowadzenie uczestników do pracy na stanowisku kontrolera jakości, przedstawienie metod kontroli jakości oraz metod pomiarów i ich praktyczne zastosowanie, zapoznanie uczestników z dokumentacją jakościową stosowaną w zakładzie produkcyjnym, wprowadzenie do dokumentacji systemów zarządzania jakością.

APQP Zaawansowane planowanie jakości wyrobu wg standardu AIAG

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom wymagań branży motoryzacyjnej dla programu rozwoju nowego wyrobu w oparciu o podstawowy standard organizacji AIAG. Standard APQP znajduje się na samym szczycie hierarchii tzw. Core Tools w obrębie IATF 16949 ze względu na zakres zastosowania i ważność.

VDA RPP - Robust Production Process wg standardu VDA QMC

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie przez uczestników idei odpornego procesu produkcyjnego, zdobycie wiedzy na temat narzędzi i metod oceny takiego procesu, jak również metodycznego podejścia do czynników i zakłóceń oddziaływujących na każdy proces. Nie zabraknie też wiedzy dotyczącej możliwości doskonalenia istniejących w każdej organizacji i w łańcuchu dostaw procesów.

Podstawy metody FMEA

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie jednej z najważniejszych metod ukierunkowanych na zapobieganie błędom i analizę ryzyka. FMEA jest metodą służącą do systematycznego wyłapywania możliwych problemów, przewidywania ich ewentualnych skutków, oceny związanego z nimi ryzyka i racjonalnego zapobiegania występującym problemom. Szkolenie oparte jest w dużym stopniu na metodyce analizy FMEA rekomendowanej przez SAE (Society of Automotive Engineers) oraz uwzględnia elementy podejścia używanego w branży automotive.

D-FMEA - analiza rodzajów i skutków możliwych błędów wg standardu AIAG i VDA QMC

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom podejścia do analizy FMEA wyrobu wg zunifikowanego podejścia rekomendowanego przez organizacje AIAG i VDA QMC. Uczestnicy nabędą umiejętności poprawnej identyfikacji funkcji produktu w powiązaniu z potencjalnymi błędami, ich skutkami oraz przyczynami. Będą też w stanie wziąć odpowiedzialność za przeprowadzenie skutecznej analizy FMEA wyrobu w swojej organizacji.

P-FMEA - analiza rodzajów i skutków możliwych błędów wg standardu AIAG i VDA QMC

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom podejścia do analizy FMEA procesu wg zunifikowanego podejścia rekomendowanego przez organizację AIAG i VDA QMC. Uczestnicy nabędą umiejętności poprawnej identyfikacji etapów procesu w powiązaniu z potencjalnymi błędami, ich skutkami oraz przyczynami. Będą w stanie wziąć odpowiedzialność za przeprowadzenie skutecznej analizy FMEA procesu w swojej organizacji.

Zarządzanie dokumentacją techniczno-jakościową w procesie planowania i realizacji wyrobu

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Flow Chart i Plan Kontroli to obok FMEA podstawowe narzędzia wykorzystywane podczas projektowania procesów produkcyjnych. Poprawnie przygotowana dokumentacja jest elementem ułatwiającym nadzór nad wyrobem i procesem. Dla wielu klientów podstawowym wymogiem do efektywnego zarządzania jakością w organizacji. W czasie szkolenia prezentowane są ogólne wytyczne dla tworzenia Flow Chart, analiz FMEA oraz Planu Kontroli, które zostały zawarte w podręcznikach referencyjnych AIAG oraz VDA-QMC. Oprócz dokumentów uczestnicy zapoznają się z wymaganiami stawianymi takim dokumentom jak: instrukcje pracy i kontroli, arkusze pracy standaryzowanej, czy wizualizacje stanowisk oraz dobre praktyki w ich doskonaleniu.

VDA 1 - Zarządzanie udokumentowaną informacją wg standardu VDA QMC

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom zaleceń niemieckich OEM w zakresie standardów zarządzania i nadzorowania udokumentowanej informacji zawartych w wydanym w sierpniu 2018 podręczniku VDA 1. Wiedza ta pozwoli uczestnikom zarządzać dokumentami i zapisami w ramach cyklu życia wyrobu i wprowadzać skuteczne standardy w zakresie zarządzania dokumentacją zgodnie z wymaganiami klienta.

PPAP - Zatwierdzenie wyrobu i procesu wg standardu AIAG

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu rekomendowanych przez AIAG wymagań branży motoryzacyjnej w odniesieniu do zatwierdzenia wyrobu i procesu produkcji. Jest to jeden z etapów końcowych weryfikujący skuteczność realizacji projektu wdrażania nowych wyrobów i procesów lub ich modyfikacji. Wymóg zatwierdzenia obowiązuje w całym łańcuchu dostaw, więc ma zastosowanie w takim samym stopniu do wyrobów gotowych danej organizacji, jaki i komponentów dostarczanych przez jej dostawców.

VDA 2 - Zatwierdzenie wyrobu i procesu (PPA) wg standardu VDA QMC

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnym wydaniem podręcznika VDA 2, w którym bardzo wyraźnie podniesiono znaczenie wspólnych ustaleń pomiędzy klientem a dostawcą w odniesieniu do procesu zatwierdzenia. W publikacji na znaczeniu zyskała analiza i poziom ryzyka jakie związane jest z zatwierdzeniem wyrobu i procesu.

Podejście ogólne do zatwierdzenia nowego wyrobu i procesu

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu najlepszych standardów używanych przy zatwierdzeniu wyrobu i procesu. Jest to jeden z etapów końcowych weryfikujący skuteczność realizacji projektu wdrażania nowych wyrobów i procesów lub ich modyfikacji. Wymóg zatwierdzenia obowiązuje w całym łańcuchu dostaw, więc ma zastosowanie do wyrobów gotowych danej organizacji, jaki i komponentów dostarczanych przez jej dostawców.

Szkolenie bazuje na zweryfikowanych i skutecznych standardach wywodzących się z branży motoryzacyjnej iz powodzeniem stosowanych w innych branżach.

IMDS – Międzynarodowa materiałowa baza danych

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom narzędzia IMDS, opracowane przez grupę OEM-ów dla spełnienia regulacji prawnych. Ich podstawą jest Dyrektywa 2000/53/EC Parlamentu Europejskiego dotycząca pojazdów o zakończonym życiu technicznym. Podczas szkolenia uczestnik nabędzie wystarczające umiejętności do samodzielnego wprowadzania informacji na temat materiałów z których składa się wyrób do systemu IMDS.

Bezpieczeństwo wyrobu dla pracowników produkcyjnych i kadry średniego szczebla

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest zapoznanie się uczestników z wymaganiami prawnymi dotyczącymi odpowiedzialności producentów za wytwarzany wyrób.

Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

Wprowadzenie do prawa konsumenckiego

Obowiązki wynikające z prawnej odpowiedzialności za wyrób

Standaryzację pracy

Nadzorowanie prac, zapisów oraz weryfikację i obowiązki związane z ich utrzymaniem

Nadzorowanie wdrażanych zmian

Zarządzanie ryzykiem na poziomie operacyjnym

Komunikowanie niezgodności

Nadzór nad sprzętem kontrolno - pomiarowym

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Poprawne wykorzystanie i posługiwanie się podstawowymi przyrządami pomiarowymi. Unikanie popełniania typowych błędów podczas wykonywania pomiarów. Zagwarantowania odpowiedniego poziomu oceny jakości procesu produkcyjnego.
Zapoznanie z celami i metodami nadzorowania wyposażenia kontrolno-pomiarowego.

Zarządzanie gwarancjami jako proces strategiczny

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procesem analizy zwrotów
z rynku w oparciu o standard VDA.

Każda organizacja dostarczająca wyroby do branży motoryzacyjnej musi się liczyć z możliwością wystąpienia reklamacji użytkowników końcowych. W obliczu takiego faktu, organizacje muszą zdefiniować oraz wdrożyć proces analizy i postępowania ze zwrotami z rynku. Dla takiego procesu branża motoryzacyjna również określiła wymagania. Jedno z podstawowych wymagań to wyciągać wnioski w myśl powiedzenia „uczyć się na błędach”.

Problem Solving - spójne podejście do rozwiązywania problemów i ciągłego doskonalenia

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności dotyczących skutecznego podejścia do rozwiązywania problemów. Rozwiązywanie problemów stało się istotą zarządzania i przywództwa w organizacjach uznawanych za znakomite.

Uczestnicy dowiedzą się również jak ważnym elementem jest standaryzacja podejścia do rozwiązywania problemów we wszystkich obszarach i na wszystkich poziomach organizacyjnych.

8D - Problem solving wg standardu VDA QMC

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów wg standardu VDA QMC opierającego się na 8 dyscyplinach (8D). Podejście to jest używane wszędzie tam, gdzie nie jest znana przyczyna źródłowa problemu.

8D na stałe zadomowiło się w branży motoryzacyjnej, choć niektórym jest znane bardziej jako forma raportu, co jest jedynie częściową prawdą.

Podejście procesowe w zarządzaniu

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu zarządzania procesem. Jeżeli myślimy o doskonaleniu, to musimy zacząć od doskonalenia procesu, ponieważ wyroby i usługi są przez nie wytwarzane, a każdą podejmowaną aktywność można określić jako proces.

MSA i VDA5 - Analiza systemów pomiarowych wg standardów AIAG i VDA QMC

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i informacji dotyczącej metod doboru i oceny środków kontrolno-pomiarowych w oparciu o 2 najpopularniejsze standardy w motoryzacji rekomendowane przez organizacje AIAG i VDA-QMC.

Podejście ogólne do analizy procesów i systemów pomiarowych

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i informacji dotyczącej najbardziej popularnych i skutecznych metod doboru i oceny środków kontrolno-pomiarowych. Dodatkowo uczestnicy poznają najlepsze praktyki stosowane przy zarządzaniu procesami kontrolno-pomiarowymi w organizacji.

SPC - Statystyczne sterowanie procesem

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej metod statystycznych stosowanych w sterowaniu jakością wyrobów i procesów. Zgodnie z wymaganiami branży motoryzacyjnej podejście to powinno opierać się na metodach statystycznych. Uczestnicy po szkoleniu będą mogli samodzielnie przeprowadzać analizę statystyczną tak, aby na jej podstawie , podejmować właściwe decyzje.

Użytkowanie podstawowych przyrządów pomiarowych z elementami metrologii warsztatowej

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Zbudowanie świadomości dotyczącej właściwego użytkowania podstawowych przyrządów pomiarowych, jakie błędy niosą za sobą tego typu pomiary oraz jak dobrać najlepszą metodą pomiarową w zależności od wymagania rysunkowego.

Rysunek techniczny z elementami metrologii - podstawy

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest przedstawienie w jasny i zrozumiały sposób najważniejszych zasad tworzenia i odczytywania rysunków technicznych. Dzięki wykładom i ćwiczeniom uczestnicy nabiorą umiejętności do samodzielnego korzystania z dokumentacji rysunkowej wyrobów.

Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne wg normy ISO oraz ASME

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności w zakresie prawidłowego formułowania wymagań odnoszących się do wymiarowania i tolerowania geometrycznego. Oprócz tego uczestnicy uzyskają wiedzę ułatwiającą projektowanie, realizację i optymalizację procesu wytwarzania.

VDA FFA - Analiza zwrotów z rynku wg standardu VDA QMC

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procesem analizy zwrotów z rynku w oparciu o standard VDA.

Każda organizacja dostarczająca wyroby do branży motoryzacyjnej musi się liczyć z możliwością wystąpienia reklamacji użytkowników końcowych. W obliczu takiego faktu, organizacje muszą zdefiniować oraz wdrożyć proces analizy i postępowania ze zwrotami z rynku. Dla takiego procesu branża motoryzacyjna również określiła wymagania. Jedno z podstawowych wymagań to wyciągać wnioski w myśl powiedzenia „uczyć się na błędach”.

Pełnomocnik SZJ IATF 16949:2016

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

 

Celem szkolenia jest uzyskanie przed uczestników szkolenia odpowiednich kompetencji w zakresie wymagań normy IATF 16949:2016 oraz standardu ISO 19011:2018 umożliwiających aplikowanie na stanowisko Pełnomocnika Systemów Zarządzania Jakością IATF 16949:2016.

Ustandaryzowany proces zarządzania reklamacjami od klienta według podręcznika VDA QMC

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom wytycznych i rekomendacji organizacji VDA QMC w zakresie ustandaryzowanego podejścia do procesu opracowania reklamacji w łańcuchu dostaw. Standard ten kładzie przede wszystkim nacisk na spójny proces opracowania reklamacji, kaskadowanie tego procesu w łańcuchu dostaw oraz na skuteczną komunikację między przedsiębiorstwami, kooperującymi na partnerskich zasadach.

Metody analizy ryzyka i tworzenia mapy ryzyka oraz planu postępowania z ryzykiem

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest zrozumienie procesu zarządzania ryzykiem, jego elementów i różnic elementami procesu zarządzania ryzykiem. Przedstawione jest podejście korporacyjne, dotyczące całej firmy/organizacji. Na szkoleniu przedstawia się także podstawowe błędy w rozumieniu ryzyka i zarządzania nim, aby unikać ich przy budowie własnego procesu zarządzania ryzykiem w swojej firmie/organizacji lub na swoim stanowisku pracy.

Mapowanie Strumienia Wartości - czyli jak spojrzeć na procesy z makro i mikro perspektywy

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest nauczenie uczestników jak należy podchodzić do analizy procesów z wykorzystaniem mapowania strumienia wartości (ang. Value Stream MappingVSM). Stworzenie mapy strumienia wartości pomaga zobaczyć jak praca przebiega przez organizację, jak długo trwają poszczególne procesy, jak wiele problemów jakościowych występuje po drodze oraz jak wiele czynności, które powinny zostać ustandaryzowane, jest dostosowywanych „w locie”. Podczas szkolenia przyjrzymy się również metodzie MBPM (metrics-based process mapping), która oprócz analizy i doskonalenia procesu, dostarcza również udokumentowany standard do szkolenia personelu i monitorowania wyników procesu.

Shop Floor Management - czyli przywództwo w Gemba

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom podejścia do przywództwa w Gemba, czyli w miejscu wykonywania rzeczywistej pracy. Przywództwo to jest realizowane m.in. przez wprowadzenie odpowiednich standardów, zastosowanie metod i narzędzi do optymalizacji i poprawy procesu oraz ich trwałą implementację. Gemba Kanri jest japońskim odpowiednikiem Shop Floor Management (SFM).

Audytor wewnętrzny ISO 9001:2015 – Cz. 1. Interpretacja wymagań.

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie wymagań normy ISO 9001:2015 ze szczególnym zwróceniem uwagi na interpretację wymagań oraz sposoby audytowania tych wymagań.

Zakres szkoleń obejmuje między innymi:

Terminy i definicje

Kontekst organizacji i jej otoczenie

Przywództwo, role, odpowiedzialności i uprawnienia w organizacji

Analizy ryzyka i szans

Wsparcie i działania operacyjne

Zarządzanie procesami realizowanymi na zewnątrz

Analiza danych i ocena wyników

Przegląd zarządzania

Doskonalenie w organizacji

Audytor wewnętrzny ISO 9001:2015 – Cz. 2. Proces Audytu.  

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie wymagań normy ISO 19011:2015 oraz technik i metod skutecznego audytowania. Celem szkolenia jest również poprzez dużą ilość ćwiczeń i zadań praktycznych zapoznanie się z podstawowymi zadaniami i obowiązkami audytorów systemu.

Zakres szkoleń obejmuje między innymi:

Podejście procesowe przy audytowaniu

Wymagania ISO 19011

Przygotowanie do audytu – cele i zadania

Komunikacja podczas audytu

Definiowanie i opisywanie niezgodności

Raport z audytu i działania po audytowe

Kodeks zachowań

Informacje o procesie certyfikacji

WYMAGANIA NORMY 19011:2018

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest przybliżenie i wyjaśnienie działań, które powinny zostać podjęte, aby dostosować działalność firmy do wymagań nowego wydania normy.

Zakres szkolenia obejmuje między innymi:

Wprowadzenia do wymagań dla audytów systemów zarządzania

Podejście oparte na ryzyku

Audytowanie ryzyka i szans

Zarządzanie programem audytów

Planowanie audytu

Kompetencje i ocena audytorów

Dodatkowe wytyczne dla audytorów

Powiązanie z wymaganiami ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016

Definiowanie niezgodności

Podsumowanie i test wiedzy

Zarządzanie programem audytów wewnętrznych.

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy dotyczącej planowania, przygotowywania oraz nadzorowania programów audytu w oparciu o wymagania ISO 19011:2018. Szkolenie ma na celu przekazanie praktycznej wiedzy jak nadzorować i rozwijać programy różnych rodzajów audytów, które są realizowane w organizacji.

Audytor systemu I/II strony IATF 16949:2016 – Cz. 1. Interpretacja wymagań.

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie wymagań normy ISO 9001:2015 i standardu IATF 16949:2016 ze szczególnym zwróceniem uwagi na interpretację oraz sposoby audytowania tych wymagań.

Audytor systemu I/II strony IATF 16949:2016 – Cz. 2. Proces Audytu.

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie wymagań normy ISO 19011:2015 oraz technik i metod skutecznego audytowania. Poprzez dużą ilość ćwiczeń i zadań praktycznych, uczestnicy zapoznają się  z podstawowymi zadaniami i obowiązkami audytorów systemu.

Audytor wewnętrzny ISO 14001:2015

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskiem funkcjonującego wg wymagań normy ISO 14001:2015.

Audytor wewnętrzny ISO 45001:2018

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy funkcjonującego wg wymagań normy ISO 45001:2018.

Ochrona danych osobowych zgodnie z RODO

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy na temat RODO po ponad 3 latach obowiązywania Rozporządzenia, na bazie doświadczeń własnych i analizy decyzji urzędowych w Unii Europejskiej, przekazane przez praktyka pełniącego funkcję Inspektora ochrony danych. Podstawą szkolenia jest tematyka analizy ryzyka, stanowiąca kluczowy temat w RODO, a także minimalny zestaw procedur i czynności do wykonania przez Administratora danych oraz problem postępowania z incydentami i naruszeniami w świetle praw i obowiązków wynikających z RODO

Audytor wewnętrzny ISO 50001:2018

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli audytora wewnętrznego systemu zarządzania energią opartego o wymagania normy ISO 50001:2018.

Zakres szkoleń obejmuje między innymi:

Zasady funkcjonowania SZE według normy ISO 50001:2018

Terminologia i wymagania ISO 50001:2018

Dokumentacja wymagana normą ISO 50001:2018

Kompetencje audytorskie

Niezgodności – identyfikacja, kwalifikacja, obiektywne dowody

Działania korygujące i zapobiegawcze

Sporządzanie raportu z audytu

Audytor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością (IATF 16949/ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001)

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli audytora wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania opartego o wymagania norm: ISO9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001.

Zakres szkoleń obejmuje między innymi:

Przegląd wymagań normy ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Kompetencje audytorów

Przygotowanie do audytu

Przeprowadzanie audytu

Techniki audytowania

Formułowanie niezgodności i sporządzanie raportu z audytu

Audytor procesu zgodnie z VDA 6.3

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli audytorów oraz przekazania im niezbędnej wiedzy do identyfikacji ryzyka, niezgodności oraz wskazywania potencjałów w całym łańcuchu dostaw.

Audyt D/TLD zgodnie z wymaganiami CSR VAG

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Zakres szkolenia obejmuje:

 1. Znaczenie oraz identyfikacja charakterystyk specjalnych
 2. Identyfikacja charakterystyk specjalnych w dokumentacji SZJ
 3. Formularz audytu D/TLD – przegląd pytań
 4. Przygotowanie, planowanie i prowadzenie audytów
 5. Sporządzanie raportu z audytu
 6. Charakterystyki specjalne w FMEA
 7. Kompetencje audytorów

Audytor wyrobu zgodnie z VDA 6.5

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli audytorów wyrobu oraz przekazania im wiedzy do przygotowanie skutecznego programu audytów.

Audyt specjalny zgodnie z CQI 9– audyt procesu obróbki cieplnej

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnej realizacji audytów specjalnych zgodnie z CQI-9.

Audyt specjalny zgodnie z CQI 11– audyt procesu pokrycia galwanicznego

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnej realizacji audytów specjalnych zgodnie z CQI-11.

Audyt specjalny zgodnie z CQI 12– audyt procesu nanoszenia powłok

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnej realizacji audytów specjalnych zgodnie z CQI-12.

Audyt specjalny zgodnie z CQI 15– audyt procesu spawania i zgrzewania

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnej realizacji audytów specjalnych zgodnie z CQI-15 oraz praktyczne zaprezentowanie z formularzami audytowymi.

Audyt specjalny zgodnie z CQI 23– audyt procesu formowania tworzyw sztucznych

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnej realizacji audytów specjalnych zgodnie z CQI-23.

Audyt specjalny zgodnie z CQI 8– audyt warstwowy procesu LPA

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnej realizacji audytów warstwowych. Podczas szkolenia również przekazana zostanie wiedza z zakresu wdrażania programu audytów warstwowych (LPA) w organizacji.

Kontrola wzrokowa wyrobów z aspektem dekoracyjnym wg podręcznika VDA 16

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom założeń i wymagań dla kontroli wzrokowej wyrobów z aspektem dekoracyjnym.  Podczas szkolenia również przekazana zostanie niezbędna wiedza do ustanawiania warunków i parametrów kontroli wzrokowej.

Warsztaty doskonalące dla audytorów IATF 16949:2016

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Warsztaty mają na celu poszerzenie wiedzy audytorów wewnętrznych w zakresie metod audytowania, klasyfikowania niezgodności oraz raportowania. Warsztaty są uzupełnieniem wiedzy z zakresu wymagań normy IATF 16949:2016 pod kątem przeprowadzenia audytów systemu.

Oszacowanie ryzyka przy wdrożeniu normy ISO 27001

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

 

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności w przygotowaniu dokumentacji dot. szacowania ryzyka w bezpieczeństwie informacji oraz zrozumienie procesu szacowania ryzyka i jego elementów.

Warsztaty doskonalące dla audytorów ISO 9001:215

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Warsztaty mają na celu poszerzenie wiedzy audytorów wewnętrznych w zakresie metod audytowania, klasyfikowania niezgodności oraz raportowania. Warsztaty są uzupełnieniem wiedzy z zakresu wymagań normy ISO 9001:2015 pod kątem przeprowadzenia audytów systemu.

Warsztaty doskonalące dla audytorów procesu wg VDA 6.3 

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem warsztatów jest zwiększenie kompetencji i pogłębienia wiedzy oraz umiejętności wewnętrznych audytorów procesu w zakresie planowania audytu, realizacji i raportowania.

Warsztaty z obsługi IMDS – Międzynarodowej Materiałowej Bazy Danych

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem warsztatów jest zwiększenie kompetencji i pogłębienia wiedzy oraz umiejętności w obsłudze Międzynarodowej Materiałowej Bazy Danych, zarówno w zakresie oceny i zatwierdzania wykorzystywania raportów dostawców jak i raportów wysyłanych do klienta.

Warsztaty doskonalące dla audytorów procesu i systemu – audytowanie narzędzi jakościowych.

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem warsztatów jest zwiększenie kompetencji i pogłębienia wiedzy oraz umiejętności wewnętrznych audytorów procesu i systemu w zakresie audytowania podstawowych narzędzi jakościowych. Warsztaty mają na celu również poszerzenie wiedzy audytorów wewnętrznych w zakresie metod i technik audytorskich.

Zarządzanie ryzykiem w organizacji w oparciu o ISO 9001 i rodzinę norm ISO 31000

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Szkolenie ma na celu poszerzenie, zaktualizowanie oraz usystematyzowanie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie zarządzania ryzykiem w oparciu o wymagania norm ISO 9001 a także rodziny norm ISO 31000.

Budowanie świadomości jakościowej w organizacji

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji o mechanizmach popełniania błędów, znaczeniu popełnianych błędów oraz ich konsekwencji zarówno dla klienta wewnętrznego jak i zewnętrznego.

Zarządzanie pracą zespołu roboczego

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu metod i technik tworzenia i zarządzania pracą zespołu roboczego. Szkolenie ma na celu przekazanie informacji czym jest efekt synergii i wyjaśnienie mechanizmów, które powodują, że efekt generowany przez zespół jest większy niż suma efektów wygenerowanych przez poszczególne jednostki (2+2=5).

Zasady skutecznej komunikacji

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji potrzebnych do realizacji skutecznej komunikacji w organizacji. Szkolenie ma na celu zaprezentować jakie zasady i metody powinny być stosowane podczas komunikacji, żeby uniknąć szumu komunikacyjnego.

Zarządzanie czasem

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji niezbędnych do efektywnego zarządzania czasem w tym umiejętności w określaniu priorytetów działań, planowania i kontrolowania postępów w działaniach.

Zarządzanie zmianami

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom w przystępnego sposobu na  realizacje zmian w organizacji począwszy od informowania, przez analizę ryzyka aż po ocenę skuteczności działań.

Optymalizacja procesów produkcyjnych w oparciu o zasady 5S

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom metod optymalizacji procesów produkcyjnych w oparciu o zasady 5S.

Zakres szkoleń obejmuje między innymi:

7 rodzajów marnotrawstwa w procesach

Korzyści z wdrożenia zasad 5S

Zasady 5S (Sortowanie, Systematyka, Sprzątanie, Standaryzacja, Samodyscyplina)

Sposoby wdrożenia 5S

Przeszkody i błędy popełniane przy wdrożeniu 5S

Definiowanie procesu wyboru, określania nadzoru i zarządzania dostawcami w przemyśle motoryzacyjnym

Dostępne w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie i uszeregowanie informacji z zakresu wymagań oraz sposobów postępowania przy definiowaniu i nadzorowaniu dostawców w przemyśle motoryzacyjnym.

Szkolenia ONLINE | OTWARTE | ZAMKNIĘTE
Tak szkolimy
Kompleksowe rozwiązania

Indywidualnie dobieramy trenera, techniki i materiały a po szkoleniu zapewniamy konsultacje i aktywne metody oceny uzyskanych umiejętności

Zawsze aktualne szkolenia

Stale monitorujemy zmiany prawne i plany nowelizacji przepisów oraz podręczników wymagań specyficznych zapewniając dostęp tylko do aktualnej wiedzy

Matryca poziomów stanowisk

Rekomendowane dla różnych stanowisk w organizacji szkolenia podnoszące kompetencje i uzupełniające wiedzę oraz podnoszące kwalifikacje

Nowoczesne narzędzia

Elastyczne terminy i szybki czas realizacji, szkolenia w 3 wariantach realizacji a każdy z nich może być realizowany dzień po dniu lub rozłożony na dłuższy czas

Dowolna lokalizacja

Wybrane szkolenie możemy zorganizować w dowolnym miejscu: siedziba klienta, nasza sale szkoleniowe lub online

Kompleksowa usługa

Oferta szkoleń obejmuje najlepszego trenera, przygotowanie indywidualnego szkolenia, materiały dla każdego uczestnika, certyfikaty ukończenia szkolenia, gwarancję satysfakcji, komfortową salę szkoleń