Moduły szkoleniowe dla inżynierów
Kierunki kształcenia

Oferta obejmuje również możliwość przeprowadzenia szkolenia z pojedynczych modułów tematycznych.

Moduł ogólny dla inżynierów - 14 dni

inżynier
inżynier

Moduł dla inżynierów jakości - 11 dni

Moduł dla inżynierów procesu - 11 dni

inżynier
inżynier

Moduł dla inżynierów utrzymania ruchu - 8 dni