Informacja o zmianie w składzie zarządu

Z dniem 01 czerwca 2021 roku decyzją uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Interdont Support Q Sp. z o.o podjętej w dniu 31 maja 2021 roku zmianie uległ skład Zarządu.

Na Prezesa Spółki został powołany Pan Henryk Warkocz, który z dniem 01 czerwca 2021 r. zastąpił dotychczasowego Członka Zarządu Pana Andrzeja Tokarskiego. Tym samym zakończyła się poprzednia kadencja Zarządu. Wszystkie prawa i obowiązki Zarządu realizowane są przez Pana Henryka Warkocza od dnia 01 czerwca 2021 roku włącznie.

Z poważaniem,
Zarząd Spółki Interdont Support Q Sp. z o.o.