Impresum

Interdont Support Q Sp. z o. o.
ul. Pukowca 15
40-847 Katowice
tel: +48 32 335-93-08
fax: +48 32 335-93-08

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
Wydział VIII Gospodarczy KRS
KRS: 0000109834
NIP: 627-001-50-03
Regon: 8060674
Kapitał zakładowy: 60.000PLN
Prezes Zarządu : Henryk Warkocz