Odpowiedzialność za wyrób w branży motoryzacyjnej – stacjonarnie i online.

Ekoenergia Silesia S.A. ul. Żeliwna 38, Katowice, śląskie

CEL I ZAKRES Celem szkolenia jest zapoznanie się uczestników z wymaganiami prawnymi dotyczącymi odpowiedzialności producentów za wytwarzany wyrób. DLA KOGO Szkolenie skierowane jest do liderów, kierowników niższego i średniego szczebla oraz pracowników liniowych. ZAWARTOŚĆ Wprowadzenie do prawa konsumenckiego Obowiązki wynikające z prawnej odpowiedzialności za wyrób Standaryzację pracy Nadzorowanie prac, zapisów oraz weryfikację i obowiązki związane...

450PLN

Zarejestruj się