Odpowiedzialność za wyrób w branży motoryzacyjnej – stacjonarnie i online.

Ekoenergia Silesia S.A. ul. Żeliwna 38, Katowice, śląskie

CEL I ZAKRES Celem szkolenia jest zapoznanie się uczestników z wymaganiami prawnymi dotyczącymi odpowiedzialności producentów za wytwarzany wyrób. DLA KOGO Szkolenie skierowane jest do liderów, kierowników niższego i średniego szczebla oraz pracowników liniowych. ZAWARTOŚĆ Wprowadzenie do prawa konsumenckiego Obowiązki wynikające z prawnej odpowiedzialności za wyrób Standaryzację pracy Nadzorowanie prac, zapisów oraz weryfikację i obowiązki związane...

450PLN

Szkolenie dofinansowane – Audytor wyrobu zgodnie z VDA 6.5 – 2 dni

Online - Office 365 Teams

Zapisy: Audytor wyrobu zgodnie z VDA 6.5-forma zdalna w czasie rzeczywistym. - Baza Usług Rozwojowych Data zakończenia rekrutacji: 07-12-2022 Ramowy program usługi Definicje, cel i zakres stosowania Przebieg audytu wyrobu zgodnie z VDA 6.5 Planowanie i przygotowanie audytu wyrobu Przeprowadzanie audytów wyrobu Dokumentacja i ocena wyników audytu wyrobu Raport z audytu wyrobu Działania korygujące i...

88,75PLN

Szkolenie dofinansowane – Audytor wewnętrzny IATF 16949:2016 – 2 dni

Online - Office 365 Teams

Zapisy: Audytor wewnętrzny IATF 16949:2016-forma zdalna w czasie rzeczywistym. - Baza Usług Rozwojowych Data zakończenia rekrutacji: 09-12-2022 Ramowy program usługi DZIEŃ 1​: Standard IATF 16949:2016 a ISO 9001:2015 ​ Wytyczne dotyczące procesu certyfikacji SZJ według IATF 16949 ​ Podstawowe zasady efektywnego i skutecznego audytowania według ISO 19011:2018​ Kwalifikacje audytorów i wymagania w stosunku do nich według ISO 19011:2018...

93,75PLN

Zarejestruj się