Poziom 1 (CSL 1) oznacza kontrolę wszystkich elementów dokonywaną jeszcze przed wysłaniem towaru do klienta. Poziom 2 (Level 2) to dodatkowa kontrola odbywająca się u odbiorcy zamówienia. Kontrola produktu opiera się na kontroli wzrokowej lub z użyciem narzędzi kontrolno-pomiarowych.

Gwarantujemy, że finalny odbiorca otrzyma dostawę całkowicie zgodną z wymogami a Klient zaoszczędzi koszty ewentualnych reklamacji i zyska czas na znalezienie przyczyn źródłowych i wdrożenie akcji korygujących.