Metody analizy ryzyka i tworzenia mapy ryzyka oraz planu postępowania z ryzykiem
25 stycznia 2022

CEL I ZAKRES SZKOLENIA Celem szkolenia jest zrozumienie procesu zarządzania ryzykiem, jego elementów i różnic elementami procesu zarządzania ryzykiem. Przedstawione jest podejście korporacyjne, dotyczące całej firmy/organizacji. Na szkoleniu przedstawia się także podstawowe błędy w rozumieniu ryzyka i zarządzania nim, aby unikać ich przy budowie własnego procesu zarządzania ryzykiem w swojej firmie/organizacji lub na swoim stanowisku…

Oszacowanie ryzyka przy wdrożeniu normy ISO 27001
25 stycznia 2022

CEL I ZAKRES SZKOLENIA Celem szkolenia jest nabycie umiejętności w przygotowaniu dokumentacji dot. szacowania ryzyka w bezpieczeństwie informacji oraz zrozumienie procesu szacowania ryzyka i jego elementów. Zakres szkolenia obejmuje między innymi: 1. Wstęp 2. Podstawowe wymagania normy ISO 27001 w zakresie szacowania ryzyka 3. Elementy ryzyka na przykładzie bezpieczeństwa informacji 4. Elementy analizy i szacowania…

Ochrona danych osobowych zgodnie z RODO
25 stycznia 2022

CEL I ZAKRES SZKOLENIA Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy na temat RODO po ponad 3 latach obowiązywania Rozporządzenia, na bazie doświadczeń własnych i analizy decyzji urzędowych w Unii Europejskiej, przekazane przez praktyka pełniącego funkcję Inspektora ochrony danych. Podstawą szkolenia jest tematyka analizy ryzyka, stanowiąca kluczowy temat w RODO, a także minimalny zestaw procedur i czynności…