Cena netto
ZAPYTAJ
Zarejestruj się
Info

Kurs certyfikujący jest przeprowadzany przez akredytowaną przez PCA jednostkę certyfikującą, zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 9712.

 • Cel szkolenia

  Po ukończeniu szkolenia uczestnik ma wiedzę na temat podstaw fizycznych badań UT, sprzętu, sposobu i procedury ich wykonania oraz z zakresu przepisów związanych; posiada umiejętności praktycznego wykonywania badań UT. Może te badania wykonywać przed, w trakcie i po procesie i oceniać samodzielnie, a następnie sporządzić protokół; rozumie znaczenie wykonania badań dla bezpieczeństwa konstrukcji, wagę prawidłowego wykonania połączenia w każdym aspekcie związanym z użytkowaniem elementów.

 • Adresaci szkolenia

  Pracownicy kontroli jakości oraz nadzoru spawalniczego.

 • Program szkolenia

  Zakres szkolenia obejmuje między innymi:

  1. Wprowadzenie: terminologia, zadania i historia badań nieniszczących. Bezpieczeństwo
   i ochrona środowiska w badaniach ultradźwiękowych
  2. Podstawy fizyczne badań ultradźwiękowych i wiedza związana
  3. Wiedza o wyrobie i możliwości metody badania ultradźwiękowego oraz innych technik badań nieniszczących
  4. Wyposażenie do badań ultradźwiękowych
  5. Dane niezbędne do rozpoczęcia badania ultradźwiękowego
  6. Techniki badań ultradźwiękowych
  7. Ocena wskazań i dokumentowanie
  8. Ocena wyników badań ultradźwiękowych
  9. Zagadnienia jakości w badaniach ultradźwiękowych
  10. Kierunki rozwoju badań ultradźwiękowych
  11. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca urządzeń ciśnieniowych
  12. Szkolenie praktyczne  UT1 i 2
  13. Egzamin
 • Efekty szkolenia dla uczestników i dla organizacji

  Po ukończeniu szkolenia uczestnik ma  wiedzę na temat podstaw fizycznych badań UT, sprzętu, sposobu i procedury ich wykonania oraz z zakresu przepisów związanych; posiada umiejętności praktycznego wykonywania badań UT. Może te badania wykonywać przed, w trakcie i po procesie  i oceniać samodzielnie, a następnie sporządzić protokół; rozumie znaczenie wykonania badań dla bezpieczeństwa konstrukcji, wagę prawidłowego wykonania połączenia w każdym aspekcie związanym z użytkowaniem elementów. Szkolenie w pełni uświadamia uczestnikowi potrzeby i rangi badań nieniszczących w przemyśle w odniesieniu do bezpieczeństwa oraz niezawodności pracujących urządzeń i konstrukcji. Po ukończeniu szkolenia uczestnik posiada kompetencje społeczne, które zdecydują o umiejętności znalezienia się w odpowiedniej, rzeczywistej sytuacji i wykorzystania posiadanej wiedzy i umiejętności. Uczestnik otrzymuje certyfikat kompetencji zgodny z normą międzynarodową ISO 9712 oraz  legitymację spawacza, która potwierdzi nabycie kwalifikacji.  Instytut posiada akredytację PCA na certyfikowanie personelu badań nieniszczących zgodnie z wymaganiami tej normy.

  Po zdanym egzaminie i spełnieniu wymagań z normy ISO 9712 uczestnik otrzymuje certyfikat kompetencji personelu NDT.

 • Czas szkolenia

  17 dni kursu + 1 dzień Egzaminu

 • Uwagi dodatkowe

  Ze względu na wymagania sprzętowe kurs badań Ultradźwiękowych (zajęcia oraz egzamin) będą się odbywać w jednostce certyfikującej, akredytowanej przez PCA.