Info

Kurs certyfikujący jest przeprowadzany przez akredytowaną przez PCA jednostkę certyfikującą, zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 9712.

 • Program szkolenia

  Część teoretyczna 3 dni – (28 h):

  1. Wprowadzenie do terminologii, zadań i historii badań nieniszczących
  2. Podstawy fizyczne badań penetracyjnych
  3. Wiedza o wyrobie i możliwości metody badania oraz techniki pokrewne
  4. Wyposażenie do badań penetracyjnych
  5. Dane niezbędne do rozpoczęcia badań penetracyjnych
  6. Badania penetracyjne
  7. Ewaluacja i dokumentowanie
  8. Ocena jakości wyrobów
  9. Aspekty jakości
  10. Osiągnięcia
  11. Środowisko i warunki bezpieczeństwa
  12. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca urządzeń ciśnieniowych

  Część praktyczna 2 dni – (19 h):

  1. Szkolenie praktyczne PT1 i PT2

  Egzamin certyfikujący 1 dzień

 • Cena zawiera
  • Przeprowadzenie szkolenia,
  • Materiały szkoleniowe,
  • Wydanie certyfikatu
 • Czas szkolenia

  5 dni + 1 dzień egzamin

 • Uwagi dodatkowe

  Szkolenia są prowadzone w formie stacjonarnej

 • Warunki płatności

  Wpłaty za udział w szkoleniu prosimy dokonać na konto: Interdont Support Q Sp. z o.o., ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice Bank Handlowy w Warszawie S.A. IBAN PLN:
  41 1030 0019 0109 8503 0009 3528 z dopiskiem: data, tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika
  Prosimy o dokonanie wpłaty po zrealizowanej usłudze szkoleniowej na podstawie otrzymanej faktury VAT.

  * Wyżej wymienione ceny są cenami netto, do których zostanie doliczona obowiązująca stawka VAT.