Info

Szkolenie ukierunkowane jest na uzyskanie i doskonalenie kompetencji w zakresie audytowania Systemu Zarządzania Jakością w oparciu o wymagania Standardu IATF 16949:2016 i wytyczne ISO 9001:2015. Dzięki licznym ćwiczeniom praktycznym uczestnicy mają możliwość utrwalenia zdobytej wiedzy.

 • Program szkolenia
  1. Standard IATF 16949:2016 a ISO 9001:2015.
  2. Wytyczne dotyczące procesu certyfikacji SZJ wg IATF 16949.
  3. Podstawowe zasady efektywnego i skutecznego audytowania wg ISO 19011.
  4. Kwalifi kacje audytorów i wymagania w stosunku do nich wg ISO 19011 oraz IATF 16949.
  5. Klasyfi kacja i formułowanie niezgodności.
  6. Proces audytu, rodzaje audytów, zasady audytowania, zarządzanie programem audytów.
  7. Ustalenia i wnioski z audytu.
  8. Ćwiczenia mające na celu utrwalenie zdobytej wiedzy – analiza przypadków.
  9. Test sprawdzający.
 • Adresaci szkolenia

  Szkolenie skierowane jest do auditorów wewnętrznych, Pełnomocników SZJ, pracowników działów jakości, kierownictwo średniego szczebla, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

 • Czas szkolenia

  Szkolenie dwudniowe

 • Uwagi dodatkowe

  Program szkolenia może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.

Szkolenia powiązane