OPIS:

Szkolenie ukierunkowane jest na uzyskanie i doskonalenie kompetencji w zakresie audytowania Systemu Zarządzania Jakością w oparciu o wymagania Standardu IATF 16949:2016 i wytyczne ISO 9001:2015. Dzięki licznym ćwiczeniom praktycznym uczestnicy mają możliwość utrwalenia zdobytej wiedzy.

ZAKRES:

  1. Standard IATF 16949:2016 a ISO 9001:2015.
  2. Wytyczne dotyczące procesu certyfikacji SZJ wg IATF 16949.
  3. Podstawowe zasady efektywnego i skutecznego audytowania wg ISO 19011.
  4. Kwalifi kacje audytorów i wymagania w stosunku do nich wg ISO 19011 oraz IATF 16949.
  5. Klasyfi kacja i formułowanie niezgodności.
  6. Proces audytu, rodzaje audytów, zasady audytowania, zarządzanie programem audytów.
  7. Ustalenia i wnioski z audytu.
  8. Ćwiczenia mające na celu utrwalenie zdobytej wiedzy – analiza przypadków.
  9. Test sprawdzający.

CZAS TRWANIA:

Szkolenie dwudniowe

UCZESTNICY:

Szkolenie skierowane jest do auditorów wewnętrznych, Pełnomocników SZJ, pracowników działów jakości, kierownictwo średniego szczebla, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

INFORMACJE DODATKOWE:

Program szkolenia może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.

Szkolenie odbędzie się w dniach 10-11.02.2022.

Koszt: 1100 zł/uczestnika netto

 

Szkolenia powiązane

WYMAGANIA NORMY ISO 9001:2015

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW WG PORADNIKA KOMITETU ISO/TC 176

DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9004:2018

WYMAGANIA IATF 16949:2016

Budowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o np. IATF 16949/ ISO9001/ ISO 14001/ ISO 45001

CSR Specyficzne wymagania klienta OEM branży motoryzacyjnej

Szkolenia APQP i VDA 4.3 Zaawansowane planowanie jakości wyrobu w oparciu o podręczniki AIAG i VDA QMC

Podstawy zarządzania projektami

VDA RGA* (MLA**) – Ocena poziomów dojrzałości nowych części wg standardu VDA QMC

APQP – Zaawansowane planowanie jakości wyrobu wg standardu AIAG

VDA RPP – Robust Production Process wg standardu VDA QMC

Podstawy metody FMEA

D-FMEA – analiza rodzajów i skutków możliwych błędów wg standardu AIAG i VDA QMC

P-FMEA – analiza rodzajów i skutków możliwych błędów wg standardu AIAG i VDA QMC

Zarządzanie dokumentacją techniczno-jakościową w procesie planowania i realizacji wyrobu

VDA 1 – Zarządzanie udokumentowaną informacją wg standardu VDA QMC

PPAP – Zatwierdzenie wyrobu i procesu wg standardu AIAG

VDA 2 – Zatwierdzenie wyrobu i procesu (PPA) wg standardu VDA QMC

IMDS – Międzynarodowa materiałowa baza danych

Problem Solving – spójne podejście do rozwiązywania problemów i ciągłego doskonalenia

8D – Problem solving wg standardu VDA QMC

Podejście procesowe w zarządzaniu

MSA i VDA5 – Analiza systemów pomiarowych wg standardów AIAG i VDA QMC

SPC – Statystyczne sterowanie procesem

VDA FFA – Analiza zwrotów z rynku wg standardu VDA QMC

Ustandaryzowany proces zarządzania reklamacjami od klienta według podręcznika VDA QMC

WYMAGANIA NORMY 19011:2018

Zarządzanie programem audytów wewnętrznych

Audytor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością (IATF 16949/ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001)

Audytor procesu zgodnie z VDA 6.3

Audytor wyrobu zgodnie z VDA 6.5

Podręczniki CQI AIAG – audyty specjalne

Audyt specjalny zgodnie z CQI 8– audyt warstwowy procesu LPA

Warsztaty doskonalące dla audytorów IATF 16949:2016

Audytowanie – audyty zewnętrzne, wewnętrzne, warstwowe

Zarządzanie ryzykiem w organizacji w oparciu o ISO 9001 i rodzinę norm ISO 31000

Zarządzanie pracą zespołu roboczego

Zasady skutecznej komunikacji

Zarządzanie czasem