OPIS:

Celem szkolenia jest zaprezentowanie wymagań normy ISO 9001:2015 ze szczególnym zwróceniem uwagi na interpretację wymagań oraz sposoby audytowania tych wymagań a także zapoznanie się z podstawowymi zadaniami i obowiązkami audytorów systemu.

ZAKRES SZKOLENIA OBEJMUJE MIEDZY INNYMI:

1. Wymagania ISO 9001:2015:
1.1 Ogólne i Zakres
1.2 Powołania normatywne i Pojęcia i definicje
1.3 Kontekst organizacji, Przywództwo i Planowanie
1.4 Wsparcie i działanie
1.5 Ocena wyników i Doskonalenie
2. Wprowadzenie do zagadnień ISO 19011:2018:
2.1 Podejście oparte na ryzyku
2.2 Audytowanie ryzyka i szans
2.3 Zarządzanie programem audytów i planowanie audytu
2.4 Kompetencje i ocena audytorów
2.5 Dodatkowe wytyczne dla audytorów (załączniki)
2.6 Powiązania z wymaganiami IATF 16949:2016
2.7 Definiowanie niezgodności
3. Test wiedzy

CZAS TRWANIA:

Szkolenie dwudniowe

UCZESTNICY:

Szkolenie dedykowane jest do pracowników średniego i wyższego szczebla wszystkich organizacji, którzy są odpowiedzialni za zarządzanie ryzykiem.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI:

Zdobyta podczas szkolenia wiedza daje szansę uczestnikom dokładnie zrozumieć wymagania normy w odniesieniu do systemów zarządzania jakością. Zdobyte podczas
szkolenia informacje pozwolą uczestnikom w przyszłości realizować proces audytów w sposób skuteczny i efektywny.

INFORMACJE DODATKOWE:

Szkolenie kończy się egzaminem z wiedzy w postaci testu.

Szkolenie odbędzie się w dniach 8-9.09.2022.

Koszt: 1800 zł/uczestnika netto

Zapewniamy:

  • przeprowadzenie szkolenia w formie stacjonarnej
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikaty po zakończeniu szkolenia
  • przerwę kawową

Szkolenia powiązane

WYMAGANIA NORMY ISO 9001:2015

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW WG PORADNIKA KOMITETU ISO/TC 176

DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9004:2018

WYMAGANIA IATF 16949:2016

Budowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o np. IATF 16949/ ISO9001/ ISO 14001/ ISO 45001

CSR Specyficzne wymagania klienta OEM branży motoryzacyjnej

Szkolenia APQP i VDA 4.3 Zaawansowane planowanie jakości wyrobu w oparciu o podręczniki AIAG i VDA QMC

Podstawy zarządzania projektami

VDA RGA* (MLA**) – Ocena poziomów dojrzałości nowych części wg standardu VDA QMC

APQP – Zaawansowane planowanie jakości wyrobu wg standardu AIAG

VDA RPP – Robust Production Process wg standardu VDA QMC

Podstawy metody FMEA

D-FMEA – analiza rodzajów i skutków możliwych błędów wg standardu AIAG i VDA QMC

P-FMEA – analiza rodzajów i skutków możliwych błędów wg standardu AIAG i VDA QMC

Zarządzanie dokumentacją techniczno-jakościową w procesie planowania i realizacji wyrobu

VDA 1 – Zarządzanie udokumentowaną informacją wg standardu VDA QMC

PPAP – Zatwierdzenie wyrobu i procesu wg standardu AIAG

VDA 2 – Zatwierdzenie wyrobu i procesu (PPA) wg standardu VDA QMC

IMDS – Międzynarodowa materiałowa baza danych

Problem Solving – spójne podejście do rozwiązywania problemów i ciągłego doskonalenia

8D – Problem solving wg standardu VDA QMC

Podejście procesowe w zarządzaniu

MSA i VDA5 – Analiza systemów pomiarowych wg standardów AIAG i VDA QMC

SPC – Statystyczne sterowanie procesem

VDA FFA – Analiza zwrotów z rynku wg standardu VDA QMC

Ustandaryzowany proces zarządzania reklamacjami od klienta według podręcznika VDA QMC

WYMAGANIA NORMY 19011:2018

Zarządzanie programem audytów wewnętrznych

Audytor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością (IATF 16949/ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001)

Audytor procesu zgodnie z VDA 6.3

Audytor wyrobu zgodnie z VDA 6.5

Podręczniki CQI AIAG – audyty specjalne

Audyt specjalny zgodnie z CQI 8– audyt warstwowy procesu LPA

Warsztaty doskonalące dla audytorów IATF 16949:2016

Audyty zewnętrzne, wewnętrzne, warstwowe oraz inne rodzaje

Zarządzanie ryzykiem w organizacji w oparciu o ISO 9001 i rodzinę norm ISO 31000

Zarządzanie pracą zespołu roboczego

Zasady skutecznej komunikacji

Zarządzanie czasem