Info

Celem szkolenia jest zaprezentowanie wymagań normy ISO 19011:2015 oraz technik i metod skutecznego audytowania. Celem szkolenia jest również poprzez dużą ilość ćwiczeń i zadań praktycznych zapoznanie się z podstawowymi zadaniami i obowiązkami audytorów systemu.

 • Zawartość
  • Podejście procesowe przy audytowaniu
  • Wymagania ISO 19011
  • Przygotowanie do audytu – cele i zadania
  • Komunikacja podczas audytu
  • Definiowanie i opisywanie niezgodności
  • Raport z audytu i działania po audytowe
  • Kodeks zachowań
  • Informacje o procesie certyfikacji
 • Dla kogo

  Szkolenie jest kontynuacją części pierwszej lub skierowane do osób posiadających gruntowną wiedzę w zakresie wymagań normy ISO 9001:2015. Wszystkie osoby, które będą w przyszłości realizowały audyty wewnętrzne systemu w swoich organizacjach lub organizacjach swoich dostawców nabędą wiedzę odpowiednią do wykonywania tych zadań.

 • Rekomendowany czas trwania

  2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

 • Korzyści

  Przekazana wiedza daje szansę uczestnikom dokładnie zrozumieć wymagania normy ISO 19011. Zadań, które należą do podstawowych obowiązków audytorów systemu zarządzania jakością. Zdobyte podczas szkolenia informacje pozwolą uczestnikom skutecznie i efektywnie realizować proces audytów.

 • Uwagi dodatkowe

  Szkolenie zakończone jest egzaminem z wiedzy w postaci testu pisemnego oraz zadań typu case study.

  Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.