Info

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy funkcjonującego wg wymagań normy ISO 45001:2018.

 • Zawartość
  • Podstawowe wymagania prawne z zakresu BHP
  • Systemowe podejście do bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Omówienie wymagań normy ISO 45001:2018
  • Kompetencje oraz rola audytorów wewnętrznych
  • Wytyczne dotyczące audytowania – wymagania ISO 19011:2018
  • Ćwiczenia i warsztaty z zakresu audytowania
 • Dla kogo

  Szkolenie skierowane jest do inspektorów BHP, pracowników BHP, kierownictwa średniego szczebla i osób wyznaczonych do przeprowadzenia audytów wewnętrznych. Także dla wszystkich którzy chcą zdobyć lub ugruntować wiedzę o systemach zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

 • Rekomendowany czas trwania

  2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

 • Korzyści

  Zdobyta podczas szkolenia wiedza daje szansę uczestnikom dokładnie zrozumieć wymagania normy w odniesieniu do systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Informacje przekazane podczas szkolenia pozwolą uczestnikom w przyszłości realizować proces audytów w sposób skuteczny i efektywny.

 • Uwagi dodatkowe

  Szkolenie kończy się egzaminem z wiedzy w postaci testu pisemnego.

  Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.