Info

Celem szkolenia jest zaprezentowanie wymagań normy ISO 19011:2015 oraz technik i metod skutecznego audytowania. Poprzez dużą ilość ćwiczeń i zadań praktycznych, uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zadaniami i obowiązkami audytorów systemu.

 • Zawartość
  • Podejście procesowe przy audytowaniu
  • Wymagania ISO 19011
  • Przygotowanie do audytu – cele i zadania
  • Komunikacja podczas audytu
  • Definiowanie i opisywanie niezgodności
  • Raport z audytu i działania po audytowe
  • Kodeks zachowań
  • Informacje o procesie certyfikacji
 • Dla kogo

  Szkolenie skierowane jest do osób które ukończyły pierwszą część, lub posiadają gruntowną wiedzę na temat wymagań normy ISO 9001:2015 oraz IATF 16949. Uczestnicy nabędą niezbędną wiedzę by w przyszłości realizować audyty wewnętrzne systemu w swoich organizacjach lub organizacjach swoich dostawców.

 • Rekomendowany czas trwania

  2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

 • Korzyści

  Zdobyta podczas szkolenia wiedza daje szansę uczestnikom dokładnie zrozumieć wymagania normy ISO 19011.Zadań, które należą do podstawowych obowiązków audytorów systemu zarządzania jakością. Przekazane podczas szkolenia informacje pozwolą uczestnikom w przyszłości realizować proces audytów w sposób skuteczny i efektywny.

 • Uwagi dodatkowe

  Szkolenie zakończone jest egzaminem z wiedzy w postaci testu pisemnego oraz zadań typu case study.

  Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.