Cena netto
ZAPYTAJ
Zarejestruj się
Info

Prezentowana norma określa wymagania dotyczące szeroko rozumianych systemów, procesów, produkcji i zarządzania jakością w sektorze samochodowym. Co to jest VDA 6.3? Najogólniej rzecz ujmując, pod tym pojęciem należy rozumieć standard, który wskazuje metodologię przeprowadzania audytu w organizacji, która chce należeć do niemieckiego łańcucha dostaw w branży Automotive. Wdrożenie zasad i norm sformułowanych przez Niemieckie Stowarzyszenie Producentów Motoryzacyjnych ma zapewnić, że podmiot będzie dostarczał produkty zgodne z opracowanymi wytycznymi.

Rola i znaczenie audytu VDA 6.3

Specyfikacja wytycznych do analiz zdarzeń zachodzących w organizacji pozwala na potwierdzenie zgodności weryfikowanych działań z obowiązującymi wymaganiami. Audyt VDA 6.3 umożliwia:

 • diagnozę procesów produkcyjnych – i wykrycie potencjalnych problemów i podjęcie działań korygujących,
 • Identyfikację niezgodności – odchyleń i zakłóceń w działalności wytwórczej, celem wprowadzenia czynności zmierzających do poprawy jakości produktów,
 • zwiększenie efektywności – audyt VDA 6.3 pozwala na określenie obszarów, w których można poprawić wydajność (produktywność),
 • ocenę dostawców – pod kątem ich zdolności do dostarczania odpowiednich wyrobów i usług.

Powyższe funkcje diagnostyczno-analityczne są ważne dla zagwarantowania jakości i bezpieczeństwa produktów oraz procesów w branży motoryzacyjnej.

Podręcznik audytora VDA 6.3

To  dokument, który zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące przeprowadzania audytów w branży motoryzacyjnej zgodnie ze standardem  VDA 6.3. Podręcznik jest podzielony na kilka części, które zawierają zestawy pytań kontrolnych, które można dopasować zarówno do małych i średnich podmiotów, jak i dużych korporacji. Obejmują one takie kwestie jak: zarządzanie projektem, planowanie rozwoju wyrobu i procesu, kształtowanie relacji z dostawami, analiza przebiegu produkcji, zadowolenie klienta, serwis i działania posprzedażowe.

To sprawdzone w praktyce narzędzie dla organizacji i osób, które chcą przeprowadzać czynności audytorskie. Podręcznik zawiera wiele cennych wskazówek, które pomagają w doskonaleniu systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem.

Aby przeprowadzić audyt zgodnie ze standardem Niemieckiego Stowarzyszenie Producentów Motoryzacyjnych, należy odbyć instruktaż zakończony pozytywnym wynikiem egzaminu. Wszystkich zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy zapraszamy na nasze szkolenia. Warsztaty są  organizowane w różnych wersjach, które pozwalają uczestnikom na poznanie, pogłębienie oraz usystematyzowanie informacji dotyczących analiz i ocen procesów stosownie do normy VDA 6.3.

 • Cel szkolenia

  Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli audytorów oraz przekazania im niezbędnej wiedzy do identyfikacji ryzyka, niezgodności oraz wskazywania potencjałów w całym łańcuchu dostaw.

 • Adresaci szkolenia

  Szkolenie skierowane jest do kandydatów na audytorów wewnętrznych procesu, osób chcących uzupełnić swoje kompetencje o wiedzę z zakresu audytowania audytów procesu zgodnie z VDA 6.3.

 • Program szkolenia

  Zakres szkoleń obejmuje między innymi:

  Część I – Podstawy

  • Systemy jakości, wdrożenie i korzyści z audytów procesu
  • Analiza ryzyka na podstawie diagramu żółwia
  • Podejście procesowe w odniesieniu do etapów audytu
  • Planowanie i przeprowadzanie audytu procesu
  • Analiza potencjału
  • Ocena, zatwierdzenie raportu i zakończenie audytu

  Część II – Interpretacja katalogu pytań

  • P2 Zarządzanie projektem
  • P3 Planowanie rozwoju wyrobu i procesu
  • P4 Realizacja rozwoju wyrobu i procesu
  • P5 Zarządzanie dostawcami
  • P6 Analiza procesu produkcji
  • P7 Zadowolenie klienta, serwis, działania posprzedażne
 • Efekty szkolenia dla uczestników i dla organizacji

  Szkolenie pozwoli dokładnie zrozumieć wymagania dla audytów procesu zgodnie z VDA 6.3. Przekazane podczas szkolenia informacje pozwolą uczestnikom w przyszłości realizować audyty procesów wytwarzania zarówno we własnej organizacji jak i u dostawców.

 • Czas szkolenia

  3 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

 • Uwagi dodatkowe

  Szkolenie zakończone jest egzaminem z wiedzy w postaci testu pisemnego oraz zadań typu case study.

  Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.

Szkolenia powiązane