Cena netto
ZAPYTAJ
Zarejestruj się
 • Cel szkolenia

  Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli audytorów oraz przekazania im niezbędnej wiedzy do identyfikacji ryzyka, niezgodności oraz wskazywania potencjałów w całym łańcuchu dostaw.

 • Adresaci szkolenia

  Szkolenie skierowane jest do kandydatów na audytorów wewnętrznych procesu, osób chcących uzupełnić swoje kompetencje o wiedzę z zakresu audytowania audytów procesu zgodnie z VDA 6.3.

 • Program szkolenia

  Zakres szkoleń obejmuje między innymi:

  Część I – Podstawy

  • Systemy jakości, wdrożenie i korzyści z audytów procesu
  • Analiza ryzyka na podstawie diagramu żółwia
  • Podejście procesowe w odniesieniu do etapów audytu
  • Planowanie i przeprowadzanie audytu procesu
  • Analiza potencjału
  • Ocena, zatwierdzenie raportu i zakończenie audytu

  Część II – Interpretacja katalogu pytań

  • P2 Zarządzanie projektem
  • P3 Planowanie rozwoju wyrobu i procesu
  • P4 Realizacja rozwoju wyrobu i procesu
  • P5 Zarządzanie dostawcami
  • P6 Analiza procesu produkcji
  • P7 Zadowolenie klienta, serwis, działania posprzedażne
 • Efekty szkolenia dla uczestników i dla organizacji

  Szkolenie pozwoli dokładnie zrozumieć wymagania dla audytów procesu zgodnie z VDA 6.3. Przekazane podczas szkolenia informacje pozwolą uczestnikom w przyszłości realizować audyty procesów wytwarzania zarówno we własnej organizacji jak i u dostawców.

 • Czas szkolenia

  3 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

 • Uwagi dodatkowe

  Szkolenie zakończone jest egzaminem z wiedzy w postaci testu pisemnego oraz zadań typu case study.

  Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.

Szkolenia powiązane