Info

Celem cyklu szkoleń dla Audytorów Procesu według VDA 6.3 jest przekazanie uczestnikom wiedzy umożliwiającej identyfikację ryzyka, niezgodności oraz wskazywania potencjałów w całym łańcuchu dostaw. Zawarte w szkoleniach ćwiczenia praktyczne oraz przykłady podawane przez trenera mają na celu przygotowanie przyszłych audytorów do samodzielnej pracy audytorskiej, zwłaszcza w zakresie poprawnej interpretacji wymagań oraz oceny audytu. Szkolenie ma na celu również przygotować osoby odpowiedzialne w organizacji za poszczególne procesy do audytów wewnętrznych jak i zewnętrznych realizowanych np. przez Klienta. Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym, który daje możliwość weryfikacji umiejętności i predyspozycji danego uczestnika.

Audyt VDA 6.3 to skuteczne narzędzie do monitoringu procesów oraz analizy i usuwania błędów.


Co to jest VDA 6.3 i czy różni się od VDA 6.5?

Innowacyjne technologie, ustawiczny postęp techniczny, chęć sprostania presji konkurencyjnej oraz wymaganiom klientów w branży motoryzacyjnej stawiają przed systemami zarządzania coraz to nowe wyzwania. Kluczowego znaczenia nabiera zapewnienie w całym łańcuchu dostaw stabilnych procesów. Ważnym narzędziem ich analizy jest obecnie standard VDA 6.3 – Audit procesu, który zawiera katalog uniwersalnych pytań, które można dopasować zarówno do małych i średnich firm, jak i dużych korporacji.

Podręcznik VDA 6.3 podaje również określone wymagania, jakie powinien spełniać audytor. Wśród nich znajduje się dobra znajomość narzędzi i metod jakościowych (m.in. FMEA, FTA, VDA-MLA, DoE, SPC, SWOT, PPA, 8D) oraz odpowiednich wymagań związanych z funkcjonowaniem systemów zarządzania jakością (np. ISO 9001, IATF 16949). Ponadto, aby przeprowadzić audyt zgodnie z tym standardem, należy odbyć szkolenie zakończone pozytywnym wynikiem egzaminu.

Co to jest VDA 6.3? To nic innego jak specyfikacja wytycznych do przeprowadzania analiz i ocen działań zachodzących w przedsiębiorstwie. Audyt przeprowadzony na podstawie tego standardu pozwala na zoptymalizowanie procesów w łańcuchu dostaw. Celem jest sprawdzenie i potwierdzenie zgodności weryfikowanych działań z obowiązującymi wymaganiami i wytycznymi.

Natomiast VDA 6.5 – Audit wyrobu to metoda pozwalająca na stwierdzenie zgodności produktu z obowiązującymi normami jakościowymi.

 • Zawartość

  ZAKRES :Część I – Podstawy

  1. Systemy jakości, wdrożenie i korzyści z audytów procesu
  2. Analiza ryzyka na podstawie diagramu żółwia
  3. Podejście procesowe w odniesieniu do etapów audytu
  4. Planowanie i przeprowadzanie audytu procesu
  5. Analiza potencjału
  6. Ocena
  7. Zatwierdzenie raportu i zakończenie

  Część II – Interpretacja katalogu pytań wraz z testem sprawdzającym

  1. Omówienie katalogu pytań dla:
   • P2 Zarządzanie projektem
   • P3 Planowanie rozwoju wyrobu i procesu
   • P4 Realizacja rozwoju wyrobu i procesu
   • P5 Zarządzanie dostawcami
  2. Omówienie katalogu pytań dla:
   • P6 Analiza procesu produkcji
   • P7 Zadowolenie klienta, serwis, działania posprzedażne
  3. Test sprawdzający

  Szkolenie zawiera:

  • Przeprowadzenie szkolenia,
  • Materiały szkoleniowe,
  • Wydanie certyfikatu,
 • Dla kogo

  Szkolenie jest skierowane do pracowników średniego i wyższego szczebla wszystkich organizacji realizujących procesy audytowe według wymagań VDA 6.3 rev2.

 • Rekomendowany czas trwania

  3 dni część I – 1 dzień; część II – 2 dni

 • Kolejny termin

  Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mail. Nasz specjalista ds. szkoleń przedstawi ofertę i możliwe terminy przeprowadzenia szkolenia.

 • Uwagi dodatkowe

  Program szkolenia może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie może być przeprowadzone w formie on-line, w siedzibie naszej firmy oraz w dowolnym wybranym przez Państwa miejscu.

  W naszej ofercie znajdą Państwo szkolenia:

  • Warsztaty doskonalące dla Audytorów procesu wg VDA 6.3 – są to warsztaty doskonalące dla osób posiadających już podstawową wiedze i umiejętności w audytowaniu procesów planowania audytu jego realizacji i raportowania. Więcej informacji po kliknięciu w link.
  • Audytor procesu zgodnie z VDA 6.3 – szkolenie dla osób chcących zacząć pracować w roli audytorów oraz niezbędnej wiedzy do identyfikacji ryzyka, niezgodności oraz wskazywania potencjałów w całym łańcuchu dostaw. Więcej informacji po kliknięciu w link.