Cena netto
ZAPYTAJ
Zarejestruj się
 • Cel szkolenia

  Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnej realizacji audytów specjalnych zgodnie z CQI-9.

 • Adresaci szkolenia

  Szkolenie skierowane jest do pracowników z różnych szczebli organizacji, którym powierzona będzie odpowiedzialność za przygotowanie i realizację audytów specjalnych procesu obróbki cieplnej.

 • Program szkolenia

  Zakres szkolenia obejmuje między innymi:

  • Charakterystyka procesów specjalnych, z uwzględnieniem procesu obróbki cieplnej
  • normy do zarządzania procesami obróbki cieplnej, w tym:
  • Poziom i rodzaje kontroli procesu
  • Szczegółowe wymagania dotyczące procesu i częstotliwości jego oceny
  • Przeciwdziałanie utracie identyfikowalności
  • Zarządzanie oprzyrządowaniem i narzędziami, szczegółowe wymagania dotyczące wyposażenia,
  • Częstotliwość kalibracji i certyfikacji urządzeń procesowych
  • Dokumentowanie oceny, listy kontrolne
 • Efekty szkolenia dla uczestników i dla organizacji

  Zdobyta podczas szkolenia wiedza umożliwi uczestnikom dokładnie zrozumieć wymagania standardu CQI 9 w odniesieniu do procesów obróbki cieplnej.

  Zdobyte podczas szkolenia informacje pozwolą uczestnikom w przyszłości realizować proces audytów specjalnych w sposób skuteczny i efektywny.

 • Czas szkolenia

  1 dzień (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

 • Uwagi dodatkowe

  Szkolenie zakończone jest egzaminem z wiedzy w postaci testu pisemnego.

  Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.