Cena netto
ZAPYTAJ
Zarejestruj się
 • Cel szkolenia

  Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnej realizacji audytów warstwowych. Podczas szkolenia również przekazana zostanie wiedza z zakresu wdrażania programu audytów warstwowych (LPA) w organizacji.

 • Adresaci szkolenia

  Szkolenie skierowane jest zarówno do osób odpowiedzialnych za wdrożenie audytów warstwowych, osób z różnych poziomów w organizacji, które będą angażowane do ich realizacji.

 • Program szkolenia

  Zakres szkoleń obejmuje między innymi:

  • Podstawowe pojęcia, terminy i definicje
  • Opracowanie wytycznych audytów warstwowych
  • Planowanie audytów i określanie priorytetów
  • Listy kontrolne – opracowywanie i aktualizowanie
  • Etapy audytów warstwowych
  • Identyfikacja i definiowanie niezgodności
  • Kwalifikacje audytorów
 • Efekty szkolenia dla uczestników i dla organizacji

  Zdobyta podczas szkolenia wiedza daje szansę uczestnikom dokładnie zrozumieć wymagania standardu CQI 8. Przekazane podczas szkolenia informacje pozwolą uczestnikom w przyszłości realizować proces audytów specjalnych w sposób skuteczny i efektywny.

 • Czas szkolenia

  2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

 • Uwagi dodatkowe

  Szkolenie zakończone jest egzaminem z wiedzy w postaci testu pisemnego.

  Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.