OPIS:

Podczas szkolenia uczestnikom zostanie przekazana niezbędna wiedza potrzebna do samodzielnej realizacji analiz ryzyka dla wyrobu i procesu zgodnie z nowymi wymaganiami podręcznika
FMEA VDA i AIAG.

ZAKRES:

Dzień 1

 1. Czym jest FMEA wg nowego podejścia
 2. Historia rozwoju FMEA
 3. Zasady tworzenia FMEA
 4. „7 kroków” w tworzeniu FMEA
 5. Nowe tabele dla SOD
 6. „AP” jako nowy wymóg dla szacowania ryzyka
 7. Nowy formularz
 8. Wymagania dla moderatora

Dzień 2 – warsztaty praktyczne.

 1. Program warsztatów jest indywidualnie ustalany z Klientem.

Cena zawiera:

 • Przeprowadzenie szkolenia,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Wydanie certyfikatu,

CZAS TRWANIA:

Szkolenie dwudniowe