OPIS:

Podczas szkolenia uczestnikom zostanie przekazana niezbędna wiedza potrzebna do samodzielnej realizacji analiz ryzyka dla wyrobu i procesu zgodnie z nowymi wymaganiami podręcznika
FMEA VDA i AIAG.

ZAKRES:

Dzień 1

 1. Czym jest FMEA wg nowego podejścia
 2. Historia rozwoju FMEA
 3. Zasady tworzenia FMEA
 4. „7 kroków” w tworzeniu FMEA
 5. Nowe tabele dla SOD
 6. „AP” jako nowy wymóg dla szacowania ryzyka
 7. Nowy formularz
 8. Wymagania dla moderatora

Dzień 2 – warsztaty praktyczne.

 1. Program warsztatów jest indywidualnie ustalany z Klientem.

Cena zawiera:

 • Przeprowadzenie szkolenia,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Wydanie certyfikatu,

CZAS TRWANIA:

Szkolenie dwudniowe

Szkolenie odbędzie się w dniach 10-11.03.2022.

Koszt: 1100 zł/uczestnika netto

WARUNKI PŁATNOŚCI:

Wpłaty za udział w szkoleniu prosimy dokonać na konto: Interdont Support Q Sp. z o.o., ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice Bank Handlowy w Warszawie S.A. IBAN PLN:
41 1030 0019 0109 8503 0009 3528 z dopiskiem: data, tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika
Prosimy o dokonanie wpłaty po zrealizowanej usłudze szkoleniowej na podstawie otrzymanej faktury VAT.

* Wyżej wymienione ceny są cenami netto, do których zostanie doliczona obowiązująca stawka VAT.