Szkolenia OnLine kwiecień – czerwiec

07-04-2021

 • Audytor wewnętrzny ISO 9001:2015 / 13-14.04.2021 / Online >>>
 • Zmiany w normie ISO 19011:2018 / 16.04.2021 / Online >>>
 • Audytor wewnętrzny wg IATF 16949:2016 / 19-20.04.2021 / Online >>>
 • MSA – Analiza systemów pomiarowych (wg AIAG i VDA5) / 21-22.04.2021 / Online >>>
 • Nowe wymagania dla audytu wyrobu zgodnie z VDA 6.5 – wydanie 3, 03.2020 / 11.05.2021 / OnLine >>>
 • Zatwierdzenie wyrobu i procesu zgodnie z najnowszym wydaniem VDA 2 – wydanie 6, 04.2020 / 13.05.2021 / OnLine >>>
 • Pełnomocnik SZJ IATF 16949:2016 dla branży motoryzacyjnej / 21-22.05.2021 / OnLine >>>
 • APQP – Zaawansowane planowanie jakości wyrobu oraz PPAP – Zatwierdzanie wyrobu i procesu wg AIAG / 26-27.05.2021 / OnLine >>>
 • Nadzór i przechowywanie udokumentowanej informacji w oparciu o zalecenia podręcznika VDA 1 / 08.05.2021 / OnLine >>>
 • Analiza FMEA według podręcznika VDA i AIAG z warsztatami / 10-11.06.2021 / OnLine >>>
 • Audytor procesu zgodnie z VDA 6.3 / 16-18.06.2021 / OnLine >>>
 • Analiza zwrotów z rynku w branży motoryzacyjnej zgodnie z VDA FFA i audyt standard 2018 / 24.06.2021 / OnLine >>>
więcej ...

Szkolenia OnLine styczeń – marzec

12-01-2021

 • Zatwierdzenie wyrobu i procesu zgodnie z najnowszym wydaniem VDA 2 – wydanie 6 / 29.01.2021 / Online>>>
 • Analiza FMEA według podręcznika VDA i AIAG / 4-5.02.2021 / Online>>>
 • Zmiany w normie ISO 19011:2018 / 9.02.2021 / Online>>>
 • Nowe wymagania dla audytu wyrobu zgodnie z VDA 6.5 – wydanie 3, 03.2020 / 11.02.2021 / Online>>>
 • Nadzór i przechowywanie udokumentowanej informacji w oparciu o zalecenia podręcznika VDA 1 / 18.02.2021 / OnLine>>>
 • Audytor procesu zgodnie z VDA 6.3 / 24-26.02.2021 / OnLine>>>
 • Analiza zwrotów z rynku w branży motoryzacyjnej zgodnie z VDA FFA i audyt standard 2018 / 12.03.2021 / OnLine>>>
 • Zarządzanie Gwarancjami jako proces strategiczny / 18-19.03.2021 / OnLine>>>
więcej ...

Nowe wydanie VDA 2

18-11-2020

Zgonie z ostatnim wydaniem podręcznika VDA 2 „Zatwierdzenie wyrobu i procesu wytwarzania” z kwietnia 2020 roku jedyną drogą do wyznaczenia poziomu przedłożenia czyli pakietu dokumentów, ilości próbek jest obopólne ustalenie w ramach ustaleń dotyczących procedury PPA. Dokumenty ustalane do przedłożenia określa się w oparciu o 6 obszarów testowych. Dla rozszerzania i pełniejszego wyjaśnienia zagadnień z obszarów testowych autorzy podręcznika opracowali załącznik nr 1. Należy tu zaznaczyć, że w obecnym wydaniu nie został zdefiniowany tzw. poziom domyślny przedłożenia. Ustalenia powinny być umieszczone w formularzu „Agreement on the PPA procedure” (Uzgodnienia dotyczące procedury PPA).

 

więcej ...

Szkolenia OnLine listopad – grudzień

06-11-2020

 • Analiza FMEA według podręcznika VDA i AIAG / 12-13.11.2020 / Online >>>
 • Audytor procesu zgodnie z VDA 6.3 / 16-18.11.2020 / Online >>>
 • Audytor wewnętrzny wg IATF 16949:2016 / 23-24.11.2020 / Online >>>
 • APQP – Zaawansowane planowanie jakości wyrobu oraz PPAP – Zatwierdzanie wyrobu i procesu wg AIAG / 25-26.11.2020 / Online >>>
 • Zatwierdzenie wyrobu i procesu zgodnie z najnowszym wydaniem VDA 2 – wydanie 6 / 14.12.2020 / Online >>>
 • Nowe wymagania dla audytu wyrobu zgodnie z VDA 6.5 – wydanie 3, 03.2020 / 17.12.2020 / Online >>>
więcej ...

Szkolenia OnLine

27-10-2020

W obecnej sytuacji chcąc poszerzać swoją wiedzę i umiejętności często stajemy przed wyborem: szkolenie stacjonarne czy online ? Obie te formy mają swoje zalety. Coraz chętniej wybierane są jednak szkolenia online.

Jakie zalety mają szkolenia online oprócz szeroko rozumianego bezpieczeństwa sanitarnego i dlaczego warto z nich skorzystać ?

 • Możliwość uczestnictwa z dowolnego miejsca z dostępem do internetu za pośrednictwem urządzeń do pracy zdalnej (laptop, telefon) posiadających kamerę internetową
 • Platforma webinarowa z której korzystamy, umożliwia prowadzenie szkoleń dla grupy do 25 uczestników z możliwością live streamu audio-video
 • Uczestnictwo w szkoleniu odbywa się za pomocą przeglądarki internetowej (Google chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera) bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania
 • Podczas transmisji trener korzysta z tych samych narzędzi jakie posiada podczas szkoleń stacjonarnych w formie online: prezentacji lub innych materiałów pomocniczych, tablicy typu flip chart, ankiet oceny
 • Program umożliwia Państwu komunikację z trenerem w sposób werbalny oraz niewerbalny (chat)
 • Przesyłamy materiały w formacie PDF
 • Przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas maila z linkiem, który pozwoli uczestniczyć w szkoleniu
więcej ...

Kawa Jakościowa OnLine

20-10-2020

Pobierz program Kawy Jakościowej
„Nowe wymagania dla audytu wyrobu zgodnie z VDA 6.5 wydanie 3, 03/2020”
Prelegent: Rafał Hołubowicz Interdont Support Q Sp. z o.o.

„Zatwierdzenie wyrobu i procesu zgodnie z najnowszym wydaniem VDA 2 wydanie 6, 04/2020 ”
Prelegent: Rafał Hołubowicz Interdont Support Q Sp. z o.o.

„Wymagania branży motoryzacyjnej w odniesieniu do analizy zwrotów z rynku”
Prelegent: Anna Rokicka

Termin : 19.11.2020 – spotkanie Online
Termin : 10.12.2020 – spotkanie Online
Czas spotkania : 11:30 – 15:00
Koszt spotkania : 130 PLN netto / 1 osobę
Kontakt : Paweł Marzec – pawel.marzec@supportqpolska.pl / tel. 606 316 144

więcej ...

Najbliższe szkolenia – październik – listopad 2020

28-09-2020

Zapraszamy na najbliższe szkolenia otwarte :

26-28.10.2020 – Audytor procesu zgodnie z VDA 6.3 – Wrocław >>>
23-24.11.2020 – Audytor wewnętrzny IATF 16949:2016 – Wrocław >>>
Pobierz ulotkę informacyjną :
Ulotka informacyjna [PDF]

więcej ...

Katalog szkoleń 2020

20-02-2020

Zapraszamy do zapoznania się z Katalogiem szkoleń na rok 2020 !

więcej ...

Najbliższe szkolenia – marzec – czerwiec 2020

30-01-2020

Zapraszamy na najbliższe szkolenia otwarte :
Najbliższe szkolenia - marzec - czerwiec 2020
02-03.03.2020 – Analiza FMEA według podręcznika VDA i AIAG – Wrocław >>>
12.03.2020 – Audytor wyrobu zgodnie z VDA 6.5 – Wrocław >>>
16-17.03.2020 – APQP i PPAP zgodnie z AIAG – Wrocław >>>
25.03.2020 – Optymalizacja procesów według standardu 5S – Wrocław >>>
02-03.04.2020 – Techniki rozwiązywania problemów w oparciu o raport 8D – Wrocław >>>
17.04.2020 – Zmiany w normie ISO 19011:2018 – Wrocław >>>
20-23.04.2020 – Audytor wewnętrzny wg IATF 16949:2016 – Wrocław >>>
27-29.04.2020 – Audytor procesu zgodnie z VDA 6.3 – Wrocław >>>
Pobierz ulotkę informacyjną :

więcej ...

Zapraszamy na kolejną “Kawę Jakościową z Interdont Support Q” w Katowicach i Wrocławiu

02-08-2019

Kawa Jakościowa z Interdont Support Q

Kawa Jakościowa to cykl spotkań przy kawie i poczęstunku dla osób związanych z branżą automotive i nie tylko. Podczas spotkań omawiane są aktualne oraz najbardziej nurtujące zagadnienia związane z działalnością przemysłu motoryzacyjnego.  Celem Kawy Jakościowej jest wymiana doświadczeń oraz omówienie bieżących trendów z branży.

Na najbliższym spotkaniu z cyklu Kawa Jakościowa z Interdont Support Q, zaplanowaliśmy dla Państwa 3 bloki tematyczne:

 • „Rozwój analiz ryzyka i szans w procesach” – Rafał Hołubowicz Interdont Support Q Sp. z o.o.

Już od kilu lat wszystkie podmioty, które zdecydowały się wdrożyć i certyfikować swoje systemy na zgodność z ISO 9001:2015 lub IATF 16949:2016 są zobowiązane do analizy ryzyka i szans w swoich procesach. Przeprowadzając te analizy organizacje powinny brać pod uwagę między innymi kontekst organizacji i wymagania stron zainteresowanych. Wraz z upływem czasu skończył się okres ochronny dla firm w zakresie przeprowadzania tych analiz i audytorzy certyfikujący coraz częściej weryfikują jaką wartość dodaną niesie taka analiza. Z tego właśnie powodu watro aby wzmocnić ten element w organizacjach.

 1. Wymagania dla analiz ryzyka
 2. Zarządzanie ryzykiem i szansami jako element strategiczny w organizacji
 3. Najczęstsze problemy i błędy popełniane przy analizach ryzyka i szans
 4. Jak rozwijać swoje analizy
 • „ISO 19011:2018 – zmiany” – Rafał Hołubowicz Interdont Support Q Sp. z o.o.

Już prawie od roku mamy nowe wydanie ISO 19011, które zmieniono w celu dostosowania do najnowszych edycji standardów zarządzania takich, jak: ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001 i inne. Ważnym elementem każdego systemu jest jego samokontrola realizowana przez proces audytów. Aby proces audytów był jak najbardziej skuteczny oraz efektywny musi być oparty i realizowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w najnowszym wydaniu ISO 19011:2018. Czynnikiem znaczącym jest również zadbanie o kwalifikacje audytorów wewnętrznych, dzięki którym proces ten będzie mógł być realizowany.

 1. Audytowanie oparte na analizie ryzyka i szans
 2. Audytowanie ryzyka i szans
 3. Zarządzanie programem audytów
 4. Kompetencje i ocena audytorów
 5. Dodatkowe wytyczne dla audytorów  (załączniki)
 • „Analiza FMEA według podręcznika VDA i AIAG” – Rafał Hołubowicz Interdont Support Q Sp. z o.o.

W czerwcu bieżącego roku doczekaliśmy się w końcu wspólnej publikacji organizacji AIAG i VDA odnośnie wytycznych dla FMEA. Dla firm branży motoryzacyjnej jest to niewątpliwie duży plus, że podejście do jakże ważnego elementu przy rozwoju wyrobu i procesu stało się w końcu zunifikowane. To nowe wydanie zakończyło okres gdy z uwagi na różnych klientów organizacji należało za każdym razem dostosowywać swoje analizy FMEA do ich wymagań.
Nowa publikacja poza ujednoliceniem podejścia do analiz FMEA wprowadza jeszcze jeden ważny wątek, a mianowicie dbałości o strategiczne podejście do analiz FMEA w organizacjach.

 1. Czym jest FMEA wg nowego podejścia?
 2. 7 Kroków w tworzeniu FMEA
 3. Nowe tabele dla SOD
 4. AP- nowy wymóg dla szacowania ryzyka
 5. Nowy formularz?
 6. Wymagania dla moderatora

 

Koszt udziału w naszej Kawie Jakościowej wynosi 130 PLN netto/osobę.

Godzina rozpoczęcia spotkania – 11:30; planowana godzina zakończenia – 15:00

Miejsce spotkania –  Interdont Support Q Sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 4 52-326 Wrocław
Miejsce spotkania –  Interdont Support Q Sp. z o.o. ul. Pukowca 15 40-847 Katowice

Wszystkich Państwa zainteresowanych udziałem zapraszamy do zgłoszenia udziału pod mailem: szkolenia@supportqpolska.pl lub pod numerem telefonu 606 316 144.

więcej ...