17 grudnia 2021
« Back to Glossary Index

Verband der Automobilindustrie (Stowarzyszenie przemysłu motoryzacyjnego) jest organizacją, która w ramach realizowanych działań z zakresu standaryzacji oraz prowadzonych badań, przygotowała szereg norm pozwalających na zwiększenie bezpieczeństwa, efektywności i oszczędności m.in. w procesach produkcyjnych. Jednym z rozwiązań proponowanych przez VDA jest określenie reguł obowiązujących podczas wykonywania audytów w przedsiębiorstwach z sektora automotive. Zainteresowanych szkoleniami zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Audyt VDA dla dostawcy – co warto wiedzieć?

Grupą podmiotów korzystających z audytów VDA są dostawcy funkcjonujący w przemyśle motoryzacyjnym. Ich rola jest kluczowa dla realizacji produkcji komponentów w tej branży, dlatego przy nawiązywaniu współpracy specjalistyczne zakłady zwracają uwagę na certyfikaty, jakimi dysponuje dany podmiot. W przypadku kontroli jakości wykonywanej na podstawie wymogów określonych przez wspomniane już niemieckie stowarzyszenie może dojść do ujawnienia uchybień w działaniach dostawcy. Warto jednak pamiętać, że przy negatywnej ocenie wystawionej po audycie, właściciel organizacji otrzymuje kompletną dokumentację przedstawiającą nieścisłości, ale przede wszystkim rekomendowane metody ich wyeliminowania. Po ich wdrożeniu najczęściej spełnia normy VDA, co przy kolejnym sprawdzeniu funkcjonowania firmy skutkuje otrzymaniem opinii potwierdzającej spełnienie wszystkich warunków stawianych przed podmiotami przez niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego.

Dla kogo przeznaczone są audyty i szkolenia VDA?

Opisywane rozwiązanie jest rekomendowane dla przedsiębiorstw działających w sektorze automotive. Należy jednak pamiętać, że standard VDA obowiązuje przede wszystkim w Niemczech, dlatego to właśnie zakłady funkcjonujące w tym kraju powinny zdecydować się na opisywany audyt. Informacji na temat normy wprowadzonej przez stowarzyszenie często poszukują też pracownicy działów jakości i inżynierowie, którzy zawodowo związani są z branżą motoryzacyjną. To także doskonały sposób na skontrolowanie dostawców lub wdrożenie odpowiednich czynności pozwalających na rozszerzenie profilu firmy o sektor automotive w Niemczech. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu!

« Wróć do listy