17 grudnia 2021
« Back to Glossary Index

Risk priority number –priorytetowa liczba ryzyka. Wskaźnik oceny ryzyka używany w FMEA. Na wartość RPN składają się: S – severity (dotkliwość skutków), O – occurrence (prawdopodobieństwo występowania błędu), D – detection (skuteczność wykrywania)

« Wróć do listy