17 grudnia 2021
« Back to Glossary Index

(Dyrektywa) RoHS

Directive of the European Parliament and of the Council on the Restriction of Hazardous Substances (RoHS ) – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli (PBB) i polibromowanych eterów difenylowych (PBDE))

« Wróć do listy