17 grudnia 2021
« Back to Glossary Index

Quality Function Deployment – „dopasowanie funkcji jakości” – metoda nazywana też House of Quality – domem jakości. QFD jest narzędziem, które pozwala przełożyć wymagania rynkowe co do produktu na zbiór warunków jakie muszą być spełnione przez produkujący go podmiot na każdym etapie powstawania (od projektowania po serwis).

« Wróć do listy