17 grudnia 2021
« Back to Glossary Index

Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania. Norma wprowadza: EN ISO 19011:2018, ISO 19011:2018.

Jest to zbiór zasad określonych w celu zwiększenia skuteczności kontroli wewnętrznych w wychwytywaniu wszelkich nieprawidłowości. Ich znajomość ułatwia też opracowywanie planu przyszłych audytów, a także ich dokumentowanie i raportowanie. Normę tę warto wdrożyć w każdym, nowoczesnym przedsiębiorstwie, w celu zwiększenia jego wiarygodności, a także konkurencyjności.

ISO 19011:2018 zawiera szereg wskazówek dotyczących zarządzania programem audytu wewnętrznego, zasad jego przeprowadzania, a także oceny osób za niego odpowiedzialnych. Znajduje ona zastosowanie we wszystkich przedsiębiorstwach wykonujących regularne kontrole systemów zarządzania jakością. Norma jest skierowana przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za audytowanie, a także do przedstawicieli kadry menedżerskiej. Jej przestrzeganie znacznie ułatwi pracę audytorów i usprawni funkcjonowanie całej firmy.

Jeśli chcą Państwo wdrożyć aktualne normy ISO 19011:2018 w swoim biznesie, zapraszamy do kontaktu! Interdont Support Q specjalizuje się w szkoleniach dla audytorów wewnętrznych, na których omawiamy bieżące wytyczne dotyczące kontroli systemów zarządzania. W zakres naszej działalności wchodzi też audytowanie, które pozwoli określić, czy w danym przedsiębiorstwie wdrożenie norm przebiegło w sposób prawidłowy. Jesteśmy specjalistami z dziedziny SZJ o wieloletnim doświadczeniu, dlatego oferujemy usługi doradztwa na najwyższym poziomie.

« Wróć do listy