PFMEA

17 grudnia 2021
« Back to Glossary Index

Process Failure Mode and Effects Analysis – Analiza potencjalnych przyczyn i skutków wad (analiza ryzyka) w odniesieniu do projektowania procesu

« Wróć do listy