17 grudnia 2021
« Back to Glossary Index

Wykonalność produkcyjna

Definicja z IATF 16949:2016:

„analiza i ocena proponowanego projektu w celu określenia technicznych możliwości wyprodukowania wyrobu spełniającego wymagania klienta. Proces ten obejmuje, ale nie ogranicza się do (o ile ma to zastosowanie) sprawdzenia, czy w ramach szacowanych kosztów są dostępne lub zostały zaplanowane: niezbędne zasoby, infrastruktura, narzędzia, możliwości produkcyjne, oprogramowanie oraz wykwalifikowany personel waz z jednostkami wspomagającymi”

« Wróć do listy