Diagram Ishikawy/ diagram przyczynowo-skutkowy/ diagram rybia ość

17 grudnia 2021
« Back to Glossary Index

Jedno z 7 podstawowych narzędzi doskonalenia jakości. Jedna z metod pozwalających na wykrywanie przyczyn problemów/ defektów (patrz: szkolenie)

« Wróć do listy