17 grudnia 2021
« Back to Glossary Index

Plan-Do-Check-Act, gdzie: Plan – zaplanuj działania, Do – wykonaj zaplanowane działania, Check – sprawdź rezultat przeprowadzonych działań, Act – wprowadź zmiany, zmodyfikuj proces. Podstawa realizacji zasady ciągłego doskonalenia.

« Wróć do listy