17 grudnia 2021
« Back to Glossary Index

Gauge Capability Index – Wskaźnik zdolności systemu/narzędzia pomiarowego, mierzy zdolność systemu (wskaźnik zdolności związany z wycentrowaniem)

Stosowane w przypadku potrzeby wstępnej oceny systemu pomiarowego, bez udziału składnika odtwarzalności (najczęściej oznaczającego wpływ osób wykonujących pomiar)

« Wróć do listy