17 grudnia 2021
« Back to Glossary Index

Gauge Capability – Wskaźnik zdolności systemu/ narzędzia pomiarowego, mierzy potencjał systemu (wskaźnik zdolności związany z rozrzutem)

Stosowane w przypadku potrzeby wstępnej oceny systemu pomiarowego, bez udziału składnika odtwarzalności (najczęściej oznaczającego wpływ osób wykonujących pomiar)

« Wróć do listy