17 grudnia 2021
« Back to Glossary Index

Formalne uznanie przez upoważnioną jednostkę akredytującą kompetencji organizacji działających w obszarze oceny zgodności, czyli jednostek certyfikujących, inspekcyjnych lub laboratoriów do wykonywania określonych działań w zakresie oceny zgodności. (www.pca.gov.pl)

« Wróć do listy