17 grudnia 2021
« Back to Glossary Index

Automotive Industry Action Group – amerykańskie stowarzyszenie samochodowe. Członek IATF
Organizacja założona w 1982 roku przez przedstawicieli trzech największych producentów samochodów w Ameryce Północnej: Forda, General Motors i Chryslera w celu doskonalenia jakości w amerykańskim przemyśle motoryzacyjnym. Obecnie AIAG publikuje standardy branży motoryzacyjnej i oferuje swoim członkom edukacyjne konferencje i szkolenia. www.aiag.org

Jaki jest cel działań AIAG?

Wytwarzanie części samochodowych wiąże się z koniecznością zachowania ogromnej precyzji. Od jakości wykonania poszczególnych komponentów zależy bezpieczeństwo użytkowników pojazdów, w których zostaną one zamontowane. Z tego względu firmy działające w tym zakresie muszą kierować się określonymi normami odnośnie do produkcji. AIAG tworzy wspólną grupę roboczą z VDA, czego efektem jest podręcznik FMEA właśnie dla branży motoryzacyjnej. Celem tego przedsięwzięcia była unifikacja wymagań, jakie stawiane są przed podmiotami z sektora automotive.

Do roku 2015 kryteria oceny poszczególnych podzespołów były kierowane na rynek europejski i północnoamerykański. Dzięki połączeniu grup AIAG oraz VDA wydany został jeden, spójny zestaw standardów obowiązujących przy wytwarzaniu wspomnianych części do różnego rodzaju pojazdów. Jedną z ważniejszych kwestii w tym wypadku jest opis skutków wad dla użytkowników. Do głównych zmian zalicza się wyeliminowanie zapisu o wymaganej naprawie wyrobów bezpośrednio na stanowisku po wykryciu nieprawidłowości, co dotyczy klientów zewnętrznych.

Nasza firma organizuje szkolenia obejmujące zagadnienia z podręcznika FMEA przygotowanego przez AIAG i VDA. Przedsiębiorstwa działające w branży motoryzacyjnej powinny funkcjonować według tych właśnie zasad, dlatego przekazanie stosownej wiedzy pracownikom jest bardzo istotne.

Dlaczego warto przeprowadzać szkolenia z zakresu wymogów AIAG?

Optymalizacja niezawodności produktu to kluczowa kwestia w kontekście jego sprzedaży. Wysoka jakość ma bezpośrednie przełożenie na zainteresowanie konsumentów, dlatego tak istotne jest działanie zgodnie z zalecanymi normami. Podręcznik FMEA przygotowany przez AIAG oraz VDA odnosi się do wielu faz wytwarzania danego wyrobu. Na podstawie wytycznych można ocenić prawidłowość elementu podczas jego projektowania, przed lub w trakcie wdrażania do produkcji, a także podczas niej. Opisywane zagadnienia dotyczą nawet podzespołów eksploatowanych już przez użytkowników.

Niezależnie od etapu można zatem dzięki ocenom AIAG i VDA doskonalić komponenty, co jest niezwykle istotne dla przedsiębiorstw działających w branży motoryzacyjnej. Ważne jest stworzenie grupy wykwalifikowanych specjalistów, którzy będą w stanie zapewnić właściwy przebieg tego procesu. Moderatorzy FMEA po szkoleniach przeprowadzanych przez naszą firmę zyskują niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie m.in. oceny poziomów ryzyka występującego podczas produkcji lub eksploatacji wyrobu. Dzięki temu nawet w trudnych momentach podejmują oni prawidłowe decyzje skutkujące podwyższeniem jakości elementów.

Przy organizacji szkoleń FMEA według wytycznych AIAG i VDA dostosowujemy się do budżetu klienta. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie projektu i jesteśmy elastyczni, przygotowując indywidualne propozycje dla konkretnych podmiotów. Przeprowadzamy audyty warstwowe, a nasze usługi realizowane są w formie cross sell – łączymy oferty z różnych zakresów działalności. W razie ewentualnych wątpliwości lub chęci podjęcia współpracy zapraszamy do kontaktu w celu omówienia kluczowych kwestii! www.aiag.org

« Wróć do listy